Katedra Hydrobiologii

Dydaktyka

Studia I i II stopnia

  • Hydrobiologia
  • Antropogeniczne środowiska wodne, środowiska wodne i ich ochrona
  • Ekologia
  • Podstawy nauk o środowisku
  • Wybrane działy ekologii
  • Biologia wybranych grup roślin i zwierząt
  • Biologiczne podstawy gospodarowania środowiskiem