Katedra Hydrobiologii

Dydaktyka

Studia I i II stopnia

 • Hydrobiologia
 • Monitoring środowiska
 • Ekologia
 • Wybrane działy ekologii
 • Ekologia środowisk zdegradowanych
 • Inwazje biologiczne
 • Przyroda Górnego Śląska
 • Podstawy nauk o środowisku
 • Adaptacje organizmów do środowiska
 • Zagrożenia środowiska i jego ochrona – ćwiczenia terenowe II
 • Zajęcia terenowe z ekologii i ochrony przyrody