Katedra Fizjologii Roślin

Dydaktyka

Studia I i II stopnia

 • Analiza instrumentalna
 • Bioelektrogeneza
 • Biogeochemia
 • Biologiczne metody oceny stanu środowiska przyrodniczego
 • Chemiczne podstawy procesów życiowych
 • Fizjologia roślin
 • Fizyka z elementami biofizyki
 • Hormonalna regulacja wzrostu i rozwoju roślin
 • Metale toksyczne a wzrost i rozwój roślin
 • Organizmy w warunkach stresu środowiskowego
 • Podstawy procesów życiowych
 • Podstawy ekofizjologii organizmów
 • Reakcje fizjologiczne roślin na stres środowiskowy
 • Stres abiotyczny a wzrost i produktywność roślin
 • Technika patch-clamp i jej zastosowanie w biotechnologii roślin
 • Techniki informatyczne
 • Technologie stosowane w ochronie środowiska