Katedra Anatomii i Cytologii Roślin

Dydaktyka

marteriały do pobrania

dla kierunku BIOTECHNOLOGIA

Katedra prowadzi następujące przedmioty:

Studia I stopnia
- przedmioty koordynowane przez Katedrę
Podstawy struktury Eukariota (dla kierunku BIOTECHNOLOGIA)
Cytogenetyka roślin (dla kierunku BIOTECHNOLOGIA)
Botanika ogólna (dla kierunku BIOLOGIA)

- przedmioty współprowadzone
Kultury in vitro w biotechnologii (dla kierunku BIOTECHNOLOGIA)
Analiza instrumentalna (dla kierunku BIOTECHNOLOGIA)
Podstawy biotechnologii (dla kierunku BIOTECHNOLOGIA)
Inżynieria genetyczna (dla kierunku BIOTECHNOLOGIA)
Molekularne podstawy rozwoju roślin (dla kierunku BIOTECHNOLOGIA)
Mutageneza roślin uprawnych (dla kierunku BIOTECHNOLOGIA)
Biologia komórki (dla kierunku BIOTECHNOLOGIA i BIOLOGIA)
Embriologia roślin i zwierząt (dla kierunku BIOLOGIA)
Biotechnologia dla biologów (dla kierunku BIOLOGIA)
Botanika (dla kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA)

Studia II stopnia
- przedmioty koordynowane przez Katedrę
Cytogenetyka molekularna (dla kierunku BIOTECHNOLOGIA)

- przedmioty współprowadzone
Biotechnologia roślin (dla kierunku BIOTECHNOLOGIA)
Mechanizmy rozmnażania generatywnego (dla kierunku BIOTECHNOLOGIA)
Podstawy genetyki i cytogenetyki człowieka (dla kierunku BIOLOGIA)