kierunek BIOLOGIA

Dydaktyka - materiały do pobrania

dla 1 roku (I stopień)

Różnorodność roślin naczyniowych

Moduł prowadzony przez Katedrę Botaniki i Ochrony Przyrody
Koordynator modułu: dr hab. Adam Rostański

karty pracy studenta:
   ćwiczenia 1
   ćwiczenia 2
   ćwiczenia 3
   ćwiczenia 4
   ćwiczenia 5
   ćwiczenia 6
   ćwiczenia 7

 

Zoologia - Strunowce

prowadzi Katedra Zoologii

konspekty zajęć laboratoryjnych

dla 2 roku (I stopień)

dla 3 roku (I stopień)

dla 1 i 2 roku (II stopień)

dla 2 roku (II stopień)

Paleobiologia i filogeneza roślin i zwierząt

Moduł prowadzony przez Katedrę Zoologii i Katedrę Botaniki i Ochrony Przyrody.
Koordynator modułu: prof. dr hab. Piotr Węgierek (Katedra Zoologii)

materiały do zajęć w Katedrze Zoologii:

tabela stratygraficzna
ćwiczenie 1 - karta pracy
ćwiczenie 2 - konspekt i karta pracy
ćwiczenie 3 - konspekt
ćwiczenie 4 - konspekt - karta pracy
ćwiczenie 5a - konspekt - karta pracy
ćwiczenie 5b - konspekt - karta pracy
ćwiczenie 7 - konspekt