kierunek BIOLOGIA

Dydaktyka - materiały do pobrania

dla 1 roku (I stopień)

Różnorodność grzybów, glonów i mszaków

Przedmiot prowadzony przez
koordynator przedmiotu 

karty pracy (zip)

dla 2 roku (I stopień)

dla 3 roku (I stopień)

dla 1 i 2 roku (II stopień)

dla 2 roku (II stopień)