kierunek BIOLOGIA

Dydaktyka - materiały do pobrania

dla 1 roku (I stopień)

Zoologia - Strunowce

prowadzi Katedra Zoologii

konspekty zajęć laboratoryjnych

dla 2 roku (I stopień)

dla 3 roku (I stopień)

Morfologia i anatomia owadów

I stopień, 3 rok

dla 2 roku (II stopień)