kierunek BIOLOGIA

Dydaktyka - materiały do pobrania

dla 1 roku (I stopień)

Zoologia. Pierwotniaki i bezkręgowce

I stopień, 1 rok

prowadzi Katedra Zoologii
koordynator przedmiotu - prof. dr hab. Wacław Wojciechowski
koordynator ćwiczeń - dr Małgorzata Kalandyk-Kołodziejczyk

Konspekty do ćwiczeń:
   ćwiczenia 1
   ćwiczenia 2
   ćwiczenia 3


dla 2 roku (I stopień)

Biochemia

I stopień, 2 rok

przedmiot prowadzony przez Katedrę Biochemii
koordynator modułu - dr hab. Danuta Wojcieszyńska

ćwiczenia 2 - instrukcja - zakres materiału
ćwiczenia 3 - instrukcja - zakres materiału
ćwiczenia 4 - instrukcja - zakres materiału
ćwiczenia 5 - instrukcja - zakres materiału
ćwiczenia 6 - instrukcja - zakres materiału
ćwiczenia 7 - instrukcja - zakres materiału
ćwiczenia 8 - instrukcja - zakres materiału
ćwiczenia 9 - instrukcja - zakres materiału
ćwiczenia 10 - instrukcja - zakres materiału
ćwiczenia 11 - instrukcja - zakres materiału

 

dla 3 roku (I stopień)

Biotechnologia dla biologów

I stopień, 3 rok

przedmiot koordynowany przez Katedrę Genetyki
koordynator przedmiotu
: dr Katarzyna Nowak

do zajęć w Katedrze Biochemii (zajęcia prowadzi dr Agnieszka Nowak)
instrukcja do zajęć

dla 2 roku (II stopień)

Gospodarowanie na obszarach Natura 2000

prowadzi Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody przy współpracy Katedry Zoologii
Koordynator: dr Agnieszka Błońska

harmonogram zajęć