kierunek BIOTECHNOLOGIA

Dydaktyka - materiały do pobrania

dla 1 roku (I stopień)

Bioróżnorodność świata roślin i zwierząt

materiały do zajęć w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody
program zajęć, piśmiennictwo podstawowe, warunki uzyskania zaliczenia
ćwiczenia 1-7 - materiał obowiązujący do zajęć
                      - systematyka + piśmiennictwo uzupełniające

 

Zajęcia w Katedrze Zoologii koordynuje dr Mariusz Kanturski
materiały do zajęć w Katedrze Zoologii
konspekty do zajęć
podręczniki:
Czesław Jura – Bezkręgowce
Jerzy Moraczewski – Ćwiczenia z zoologii bezkręgowców
Zygmunt Grodziński – Przedstrunowce i strunowce

dla 2 roku (I stopień)

dla 3 roku (I stopień)

dla 1 roku (II stopień)