kierunek BIOTECHNOLOGIA

Dydaktyka - materiały do pobrania

dla 1 roku (I stopień)

Podstawy struktury Eukaryota

Moduł prowadzony przez Katedrę Anatomii i Cytologii Roślin
Katedra współpracująca: Histologii i Embriologii Zwierząt

materiały do zajęć Katedry Anatomii i Cytologii Roślin
ogłoszenie
zakres materiału na konwersatoria
konspekty zajęć laboratoryjnych

materiały do zajęć Katedry Histologii i Embriologii Zwierząt
ogłoszenie o wykładach i konwersatoriach
ogłoszenie o ćwiczeniach
regulamin zajęć
harmonogram konwersatoriów
harmonogram ćwiczeń

dla 2 roku (I stopień)

dla 3 roku (I stopień)

dla 1 roku (II stopień)

Biotechnologia mikroorganizmów

dla specjalności biotechnologia środowiska

Przedmiot prowadzi Katedra Biochemii przy współudziale Katedry Mikrobiologii.
Koordynator przedmiotu - dr Jolanta Pająk
Zajęcia prowadzą: dr Daniel Wasilkowski, dr Jolanta Pająk

materiały do ćwiczeń Katedry Biochemii
organizacja ćwiczeń - harmonogram