kierunek BIOTECHNOLOGIA

Dydaktyka - materiały do pobrania

dla 1 roku (I stopień)

Biochemia strukturalna

Przedmiot prowadzony przez przez Katedrę Biochemii.
Koordynatorem przedmiotu jest dr Jolanta Pająk.

zawiadomienie
harmonogram ćwiczeń

materiały do zajęć:
ćwiczenie 1
ćwiczenie 2
ćwiczenie 3
ćwiczenie 4
ćwiczenie 5

Bioróżnorodność świata roślin i zwierząt

materiały do zajęć w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody
program zajęć, piśmiennictwo podstawowe, warunki uzyskania zaliczenia
ćwiczenia 1-7 - zadania
                       - materiał
                       - systematyka + piśmiennictwo uzupełniające

materiały do zajęć w Katedrze Zoologii
konspekty zajęć

Kultury in vitro w biotechnologii roślin

Przedmiot koordynowany przez Katedrę Genetyki.

materiały do ćwiczeń:
zagadnienia do ćwiczeń
ćwiczenie 1 - konspekt
ćwiczenie 2 - konspekt
ćwiczenie 3 - konspekt
ćwiczenie 4 -
ćwiczenie 5 - 
ćwiczenie 6 - konspekt
ćwiczenia 7 - konspekt
ćwiczenie 8 - konspekt

dla 2 roku (I stopień)

Genetyka molekularna

I stopień, 2 rok

prowadzi Katedra Genetyki przy współudzaie Katedry Biochemii i Katedry Mikrobiologii
koordynator przedmiotu - dr Justyna Guzy-Wróbelska

materiały Katedry Biochemii:
harmonogram ćwiczeń
Izolacja plazmidowego DNA z komórek bakterii - instrukcja
Izolacja chromosomalnego DNA z komórek bakterii - instrukcja

 

Podstawy biotechnologii

przedmiot koordynuje Katedra Mikrobiologii

materiały Katedry Genetyki:
ćwiczenia 1 - zagadnienia
ćwiczenia 2 - zagadnienia
ćwiczenia 3 - zagadnienia

materiały do zajęć w Katedrze Biochemii
ogłoszenie

ćwiczenia 1
ćwiczenia 2
ćwiczenia 3

dla 3 roku (I stopień)

dla 1 roku (II stopień)

Podstawy biotechnologii roślin

Przedmiot dla specjalności biotechnologia środowiska.

materiały do ćwiczeń prowadzonych przez Katedrę Genetyki
zagadnienia do ćwiczeń 2-4
ćwiczenia 2
ćwiczenia 3
ćwiczenia 4

Podstawy biotechnologii mikroorganizmów

Przedmiot dla specjalności BR, który koordynuje Katedra Biochemii.
Koordynator modułu - dr Bożena Nowak
harmonogram zajęć w Katedrze Biochemii