kierunek BIOTECHNOLOGIA

Dydaktyka - materiały do pobrania

dla 1 roku (I stopień)

Podstawy struktury Eukaryota

Moduł prowadzony przez Katedrę Anatomii i Cytologii Roślin
Katedra współpracująca: Histologii i Embriologii Zwierząt
Koordynator modułu: prof. dr hab. Robert Hasterok

ogłoszenia
konspekty zajęć

dla 2 roku (I stopień)

Biochemia

I stopień, 2 rok

przedmiot prowadzony przez Katedrę Biochemii
koordynator ćwiczeń: dr Jolanta Pająk
ćwiczenia prowadzą: dr Bożena Nowak, dr Daniel Wasilkowski, mgr Anna Dzionek, mgr Joanna Żur

warunki uzyskania zaliczenia, literatura, ogłoszenie

ćwiczenie 1 
ćwiczenie 2 
ćwiczenie 3 
ćwiczenie 4 
ćwiczenie 5 
ćwiczenie 6 
ćwiczenie 7 
ćwiczenie 8 
ćwiczenie 9 
ćwiczenie 10 
ćwiczenie 11 

dla 1 roku (II stopień)

Biotechnologia mikroorganizmów

dla specjalności biotechnologia środowiska

Przedmiot prowadzi Katedra Biochemii przy współudziale Katedry Mikrobiologii.
Koordynator przedmiotu - dr Bożena Nowak
Zajęcia prowadzą: dr Bożena Nowak, dr Jolanta Pająk

materiały do ćwiczeń Katedry Biochemii
organizacja ćwiczeń - harmonogram