kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA

Dydaktyka - materiały do pobrania

dla 1 roku (I stopień)

dla 2 roku (I stopień)

Techniki i metody analityczne w ochronie środowiska

Przedmiot koordynowany przez Instytut Fizyki
Koordynator ćwiczeń części biologicznej - dr Bożena Nowak

Harmonogram zajęć prowadzonych w Katedrze Biochemii i w Katedrze Biologii Komórki

 

dla 2 roku (II stopień)

Gospodarowanie na obszarach Natura 2000

prowadzi Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody przy współpracy Katedry Zoologii
Koordynator: dr Agnieszka Błońska

harmonogram zajęć