kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA

Dydaktyka - materiały do pobrania

dla 1 roku (I stopień)

Zoologia

Przedmiot prowadzony przez Katedrę Zoologii.

konspekty do ćwiczeń 1-15

dla 2 roku (I stopień)

Genetyczne modyfikacje organizmów

Przedmiot koordynowany przez Katedrę Genetyki

materiały do ćwiczeń

zagadnienia

ćwiczenia 1
ćwiczenia 2
ćwiczenia 3

 

dla 2 roku (II stopień)