kierunek BIOLOGIA ŻYWNOŚCI i ŻYWIENIA

Dydaktyka - materiały do pobrania

dla 1 roku (II stopień)

Metody analityczne w ocenie jakości żywności

Przedmiot prowadzony jest przez Katedrę Biochemii, Katedę Mikrobiologii oraz Laboratorium Mikroskopii Skaningowej.
Koordynatorem modułu jest dr Jolanta Pająk (Katedra Biochemii)

zawiadomienie o rozpoczęciu zajęć

harmonogram zajęć