Katedra Biochemii

Dydaktyka

Na studiach I i II stopnia katedra koordynuje i współprowadzi następujące przedmioty:

BIOLOGIA

 • Biochemia
 • Biochemiczne podstawy gospodarowania środowiskiem
 • Podstawy biotechnologii
 • Biotechnologia mikroorganizmów
 • Enzymologia
 • Analiza instrumentalna
 • Ksenobiotyki w środowisku
 • Mikroorganizmy genetycznie modyfikowane
 • Biomarkery

BIOTECHNOLOGIA

 • Biochemia
 • Podstawy biotechnologii
 • Biotechnologia w ochronie środowiska
 • Biotechnologia mikroorganizmów
 • Enzymologia
 • Genetyka molekularna
 • Inżynieria genetyczna
 • Ochrona środowiska
 • Biomarkery biochemiczne i fizjologiczne zmian środowiskowych
 • Biochemia i inżynieria białek
 • Biochemia i inżynieria kwasów nukleinowych
 • Ksenobiotyki

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Biochemia
 • Technologie stosowane w ochronie środowiska
 • Techniki i metody analityczne
 • Podstawy technologii środowiska
 • Wybrane zagadnienia biochemii drobnoustrojów
 • Biochemia mikroorganizmów
 • Ksenobiotyki w środowisku
 • Biologiczne podstawy gospodarowania środowiskiem
 • Mikroorganizmy genetycznie modyfikowane
 • Biomarkery

Zajęcia prowadzone dla magistrantów Katedry

 • Seminarium
 • Pracownia specjalizacyjna
 • Pracownia magisterska

Studia III stopnia

 • Biochemia z biotechnologią
 • Seminarium doktoranckie