Dziekanat

W środy Dziekanat jest nieczynny.
W pozostałe dni robocze Dziekanat jest czynny w godzinach 9.00 - 14.00.


kierownik    mgr DOROTA SIWIŃSKA
pokój     B-12
telefon  32 2009 461
fax  32 2009 361
poczta   biologia@us.edu.pl

studia stacjonarne I i II stopnia
mgr ELŻBIETA SOCZAWA - specjalista elzbieta.soczawa@us.edu.pl
lic. DOROTA BRONNY-WOŹNIAK - starszy referent dorota.bronny-wozniak@us.edu.pl
pokój   B-10
telefon   32 2009 565

ELŻBIETA ULBRICH - samodzielny referent elzbieta.h.ulbrich@us.edu.pl
pokój   B-07
telefon   32 2009 556

studia III stopnia oraz studia podyplomowe
ZOFIA KUGLIN - specjalista
pokój     B-13
telefon  32 2009 461
poczta   zofia.kuglin@us.edu.pl

specjaliści
dr RYSZARD KNAPEK - ryszard.knapek@us.edu.pl
mgr JOLANTA KLABUHN - jolanta.klabuhn@us.edu.pl
pokój     B-13
telefon  32 2009 461
fax  32 2009 361