Dziekanat

W środy Dziekanat jest nieczynny.
W pozostałe dni robocze Dziekanat jest czynny w godzinach 9.00 - 14.00.


kierownik    mgr Dorota Siwińska
pokój     B-12
telefon  32 2009 461
fax  32 2009 361
poczta   biologia@us.edu.pl

kierunek BIOLOGIA
kierunek BIOLOGIA ŻYWNOŚCI i ŻYWIENIA

Dorota Bronny-Woźniak (urlop macierzyński)
w zastępstwie:
I stopień prowadzi mgr Elżbieta SOCZAWA, pok. B-07 (tel. 32 2009 556)
II stopień obu kierunków - Elżbieta ULBRICH, pok. B-10 (tel. 32 2009 565)

kierunek BIOTECHNOLOGIA
Elżbieta Ulbrich
pokój     B-10
telefon  32 2009 565
poczta   elzbieta.h.ulbrich@us.edu.pl

kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA
mgr Elżbieta Soczawa
pokój     B-07
telefon  32 2009 556
poczta   elzbieta.soczawa@us.edu.pl

Studia doktoranckie i podyplomowe
Zofia Kuglin
pokój     B-13
telefon  32 2009 461
poczta   zofia.kuglin@us.edu.pl

specjalista   mgr Jolanta Klabuhn
pokój     B-13
telefon  32 2009 461
poczta   jolanta.klabuhn@us.edu.pl