Fascynujący Świat Roślin 2013

W dniach 16-17 maja 2013 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach miała miejsce druga edycja imprezy „Fascynujący Świat Roślin”, stanowiąca część światowej akcji – Fascination of Plants Day, odbywająca się pod auspicjami Europejskiej Organizacji Nauk o Roślinach (European Plant Science Organization). Tegoroczne hasło imprezy brzmiało Niech żyją rośliny! Celem tego wydarzenia było przedstawienie pracy ludzi, dla których największą fascynacją są rośliny, a także przekazanie przesłania, że wiedza o roślinach jest niezmiernie ważna dla rozwoju licznych dziedzin naszego życia, m. in. rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, zrównoważonego wytwarzania żywności, kosmetyków i farmaceutyków.

Tegoroczne obchody „Fascynującego Świata Roślin” odbywały się pod honorowym patronatem JM Rektora UŚ, prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia
i w odróżnieniu od roku ubiegłego, trwały aż dwa dni.

Dzień 16 maja był dniem Sesji Plenerowej, kiedy to odbywały się wycieczki terenowe i inne zajęcia prowadzone poza naszym Wydziałem. Były one prowadzone nie tylko przez pracowników Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, ale także przez licznych Partnerów Zewnętrznych, którzy zechcieli w tym roku włączyć się we wspólne działania.
Są wśród nich m. in.
- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach,
- Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego,
- Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska,
- Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie,
- Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny w Katowicach,
- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
- Muzeum w Chrzanowie,
- Egzotarium w Sosnowcu,
- Palmiarnia Miejska w Gliwicach
- oraz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.
W sumie w programie Sesji Plenerowej znalazło się aż 37 warsztatów terenowych prowadzonych na terenie całego województwa śląskiego.

W dniu 17 maja, w godzinach 13.00-19.00, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ na ul. Jagiellońskiej 28 stał otworem przed uczestnikami licznych wykładów, warsztatów, laboratoriów, konkursów i pokazów. Program był bardzo bogaty. W sumie odbyło się bowiem aż 54 różnych tematycznie zajęć w 6 kategoriach, tj.: pokaz (3), wykład (15), quizy i konkursy (4), wystawy (11), laboratorium (13) i warsztaty (8).

Przygotowano blisko 1700 miejsc na różnych zajęciach, tj. o 661 więcej niż w 2012 r. Uczestnikami byli uczniowie z 37 szkół województwa, a także osoby prywatne.
PROGRAM i wykaz warsztatów terenowych

Tegoroczna impreza nie mogłaby się odbyć z takim rozmachem i z tyloma atrakcjami, gdyby nie hojność licznych sponsorów. Byli nimi:
- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach,
- Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny,
- Polskie Towarzystwo Botaniczne,
- Oficyna Wydawnicza Multico,
- Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska,
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
- Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego,
- Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem,
- Zespół Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego w Chorzowie,
- Ogród Śląski Żurek,
- Egzotarium w Sosnowcu,
- Nomak – produkty ekologiczne
- oraz urzędy miasta Katowice, Chorzów, Sosnowiec, Gliwice i Zabrze.
Organizatorzy wyrażają swoją wdzięczność Sponsorom za wsparcie tegorocznych działań.

Obchody Fascynującego Świata Roślin uświetnili swą obecnością goście specjalni. Jednym z nich była dr Halina Galera, adiunkt w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, która wygłosiła wykład: „Pieprzno i szafranno, moja mościa panno. Rośliny w służbie miłości ”, wprowadzając zgromadzonych na nim słuchaczy w ciekawy świat roślin afrodyzjakalnych.
Drugim gościem specjalnym był Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, dr inż. Kazimierz Szabla, który w swym wykładzie , pt. „Odrodzony jak Feniks z popiołów – narodziny lasu po wielkim pożarze”, opowiedział zgromadzonym historię największego pożaru, jaki miał miejsce w Polsce w 1992 roku – pożaru lasów Rudzko-Rudziniecko-Kędzierzyńskich.

Wielką atrakcją tegorocznych odchodów FŚR było spotkanie z najgrubszym drzewem świata, cypryśnikiem meksykańskim rosnącym w Santa Maria del Tule, w stanie Oaxaca, w Meksyku. Wydarzenie to, odbywające się na dziedzińcu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska przy ul. Jagiellońskiej 28, skupiło uwagę licznych mediów.
Przybyli na spotkanie wspomniani wcześniej goście specjalni, a także pozostali przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach i Nadleśnictwa Katowice, pracownicy Egzotarium w Sosnowcu, pracownicy WBiOŚ, w tym liczni profesorowie tego Wydziału oraz studenci i młodzież szkolna, utworzyli wspólnie krąg, odmierzając w ten sposób obwód gigantycznego drzewa, sięgający aż 58 metrów. Gigant w Nowego Świata jest niewspółmiernie wielki w porównaniu z najgrubszym drzewem Europy, dębem szypułkowym z Norra Kvil w Szwecji, mierzącym 15,5 m w obwodzie i najgrubszym drzewem Śląska, a zarazem Polski, lipą drobnolistną z Cielętnik, o obwodzie 10,5 metrów. Do wypełnienia wnętrza okręgu wspomnianej lipy trzeba było 57 osób.

W ramach obchodów „Fascynującego Świata Roślin” odbył się po raz pierwszy konkurs fotografii przyrodniczej pt.: „Przyglądamy się naturze”, którego głównymi bohaterami były rośliny. Uczestnicy nadesłali kilkaset zdjęć w trzech kategoriach tematycznych:
1. MOJE ULUBIONE DRZEWO,
2. PODGLĄDAMY ROŚLINY, CZYLI MAŁE JEST PIĘKNE (makrofotografia botaniczna) oraz
3. ROŚLINY I ICH ZAPYLACZE.
Sponsorem nagród w konkursie była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach. Laureaci konkursu, zdobywcy I miejsca, otrzymali kompaktowy aparat fotograficzny , zdobywcy II – ramkę elektroniczną z pilotem, a III – statyw fotograficzny. Wszyscy zdobywcy I,II i III miejsca otrzymali też komplet pięciu płyt z głosami ptaków, a zdobywcy czterech wyróżnień w każdej z kategorii piękne, albumowe wydawnictwa książkowe. Ponadto, zdobywcy I miejsc będą mieli sposobność wyjechać wraz z rodzicami na tzw. „Weekend w Nadleśnictwie” do Nadleśnictw Brzeg, Kędzierzyn i Węgierska Górka, gdzie, z aparatem fotograficznym w ręku, wraz z Gospodarzami, będą mogli oglądać lokalne atrakcje turystyczne i przyrodnicze, kończąc pobyt wspólnym ogniskiem. Nagrody młodym fotografom wręczał sam Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, dr inż. Kazimierz Szabla.

Komitet Organizacyjny „Fascynującego Świata Roślin, edycja 2013” pragnie serdecznie podziękować wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w jego zorganizowanie. Wyraża też nadzieję, że kolejne edycje tej Imprezy będą się cieszyć niesłabnącym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych naszego województwa.

Koordynator „Fascynującego Świata Roślin, edycja 2013”
na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego
dr hab. Anna Orczewska

 

W imieniu władz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, dziękuję za ogromne zaangażowanie Organizatorom, Administracji WBIOŚ, Studentom, Pracownikom, Doktorantom, Studentom za wielka pracę jaką z radością włożyli w przygotowanie wydarzenia oraz partnerom i sponsorom, którzy wsparli działania Wydziału.
Specjalne podziękowanie kieruję do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Pana Dyrektora dra inż. Kazimierza Szabli za wsparcie merytoryczne, finansowe i organizacyjne.

Prodziekan ds. Współpracy z Otoczeniem i Promocji
dr Edyta Sierka.

 

FASCYNUJĄCY ŚWIAT ROŚLIN 2013
pod hasłem
Niech żyją rośliny!

Koordynator na naszym Wydziale
dr hab. Anna Orczewska
(Katedra Ekologii)

Komitet organizacyjny
i koordynatorzy katedralni

kontakt: plants.day@us.edu.pl

galeria zdjęć

partnerzy zewnętrzni  sponsorzy  patroni medialni