Fascynujący Świat Roślin 2015

Gynsipympki, moiki i inksze slonski zieliny…

W dniu 22 maja 2015r., w Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, miała miejsce trzecia edycja wydarzenia „Fascynujący Świat Roślin 2015” stanowiąca część światowej akcji – Fascination of Plants Day, odbywająca się pod auspicjami Europejskiej Organizacji Nauk o Roślinach (European Plant Science Organization).

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją objęli:
J.M. Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz
Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko
.

Tegoroczne hasło „Fascynującego Świat Roślin 2015”, wybrane przez Komitet Organizacyjny na naszym Wydziale, brzmiało: "Zielony jest cool", a symbolem przewodnim wydarzenia, widocznym na każdym kroku, była stylizowana zielona koniczynka.

W uroczystej inauguracji III edycji „Fascynującego Świata Roślin” udział wzięli Prorektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Mirosław Nakonieczny oraz Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko.

W inauguracji wzięli również udział zaproszeni przez Komitet Organizacyjny goście:
Krystyna Papiernik - Prezes Śląskiej Izby Turystyki,
Maciej Koźmiński - Kierownik Referatu Przyrody m. Bytom,
Antoni Strzoda - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Zabrze.

Wykład inauguracyjny pt. „Czy czeka nas świetlana przyszłość?” wygłosił prof. dr hab. Piotr Skubała z Katedry Ekologii Uniwersytetu Śląskiego.
Wykład był próbą odpowiedzi na wiele nurtujących ludzkość pytań: jak do tej pory korzystaliśmy z zasobów przyrodniczych, w tym roślinnych? Jaka czeka nas przyszłość? Naszemu pokoleniu przypadło wyjątkowe wyzwanie, być może największe w całej historii ludzkości. Czekające nas czasy zmian, na pewno przyniosą trudne chwile. Jednak fakt, że żyjemy w przełomowej epoce da nam poczucie głębokiego sensu i celu działania.

Oprawę muzyczną wykładu inauguracyjnego zapewniły: mgr Agnieszka Hutniczak (obój) i mgr Jolanta Błażełek (fortepian) wykonując dwa utwory Ennio Morricone: „Misja” i „La Califfa”.

Wart podkreślenia w tegorocznej edycji „Fascynującego Świata Roślin” był wykład mgr Wojciecha Zarzyckiego z Katedry Ekologii Uniwersytetu Śląskiego pt. „O roślinach pů ślůnsku”. Wykład ten został wygłoszony w etnolekcie śląskim. Poruszono w nim tematykę znaczenia wartości przyrodniczych w życiu Ślązaków. W trakcie wykładu można było dowiedzieć się nie tylko jak brzmią śląskie nazwy różnych roślin, ale także dowiedzieć dlaczego Górny Śląsk jest obszarem wyjątkowym pod względem przyrodniczym.

„Fascynujący Świat Roślin” to wydarzenie skierowane głównie do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz licealnych, ale uczestniczyły w nim wszystkie zainteresowanie osoby, które chciały odwiedzić nowoczesne laboratoria oraz zapoznać się, w atrakcyjny sposób, z tematyką badawczą realizowaną przez naukowców naszego Wydziału. Miejscem ciekawych i licznych wykładów, zajęć laboratoryjnych, pokazów, zajęć warsztatowych oraz konkursów były budynki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska mieszczące się przy ul. Jagiellońskiej 28 oraz ul. Bankowej 9. Integralną częścią wydarzenia były również sesje terenowe, które odbyły się w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym, Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, w Geosferze w Jaworznie, w Zielniku Naukowym Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, na Torfowisku Użytku Ekologicznego Antoniów.

W ramach III edycji „Fascynującego Świata Roślin” odbywającego się w Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska przygotowano:
5 wykładów (w tym wykład inauguracyjny),
23 warsztaty, laboratoria, konkursy, pokazy,
6 sesji terenowych.

program zajęć na Wydziale i program sesji terenowych

W przygotowanych warsztatach, laboratoriach, konkursach, pokazach oraz sesjach terenowych brały udział 862 osoby.

Naszymi partnerami w tegorocznej edycji „Fascynującego Świata Roślin” byli:
Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem,
Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska,
GEOsfera w Jaworznie,
Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie,
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
Polskie Towarzystwo Botaniczne,
Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie,
Wydawnictwo Kubajak.

Sponsorami III edycji „Fascynującego Świata Roślin” byli:
Ches-Art,
Eppendorf,
Instalmar,
Miasto Chorzów,
Miasto Bytom,
Muzeum miasta Jaworzna,
Muzeum Śląskie,
Śląska Izba Turystyki,
Śląska Organizacja Turystyczna,
Sigma-Aldrich,
Polskie Towarzystwo Botaniczne,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
Zeiss.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego pragnę serdecznie podziękować Pracownikom, Doktorantom, Przedstawicielom Studenckich Kół Naukowych oraz Studentom naszego Wydziału za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie oraz sprawne przeprowadzenie III edycji „Fascynującego Świata Roślin 2015”.

Szczególne podziękowania kieruję do naszych partnerów, sponsorów oraz do pracowników Administracji i Warsztatów obu budynków naszego Wydziału za rady i wszechstronną pomoc w przygotowaniu III edycji „Fascynującego Świata Roślin”.

Koordynator III edycji „Fascynującego Świata Roślin 2015”
w Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ
dr Zbigniew Burdach

 

 

FASCYNUJĄCY ŚWIAT ROŚLIN 2015
pod hasłem
Zielony jest cool

strona ogólnopolska

Koordynator na naszym Wydziale
dr Zbigniew Burdach
(Katedra Fizjologii Roślin)

Komitet organizacyjny
i koordynatorzy katedralni

kontakt: plants.day@us.edu.pl

galeria zdjęć

 

Plant Day 2015 partnerzyi sponsorzy