Akademia Młodych Biologów „Lykeion” na zajęciach terenowych

1 lipca 2013 r. młodzież z Akademii Młodych Biologów „Lykeion” (z Pałacu Młodzieży w Katowicach) odbyła zajęcia terenowe - Szlakiem zbiorników powstałych w nieckach osiadania.
Zajęcia dla adeptów nauki prowadził opiekun merytoryczny Akademii, dr Edyta Sierka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.
Młodzież zapoznana została z mechanizmami powstawania zbiorników w nieckach osiadania, ich różnorodnością biologiczną oraz sposobami rekultywacji i zagospodarowania. Samodzielnie oceniła efekty działań naprawczych.
W trakcie zajęć rozpoznawano gatunki roślin i zwierząt, występujące w zbiornikach i ich sąsiedztwie oraz opracowano propozycję zagospodarowania wybranego zbiornika.

Wszystkie fotografie wykonała Monika Kowalczyk, opiekun Akademii Młodych Biologów.

 

<p>Zajęcia terenowe dla młodzieży prowadziła dr Edyta Sierka (fot. M.Kowalczyk)</p>
Zajęcia terenowe dla młodzieży prowadziła dr Edyta Sierka
<p>"Szlakiem zbiorników powstałych w nieckach osiadania” (fot. M.Kowalczyk)</p>
"Szlakiem zbiorników powstałych w nieckach osiadania”
<p>"Szlakiem zbiorników powstałych w nieckach osiadania” (fot. M.Kowalczyk)</p>
"Szlakiem zbiorników powstałych w nieckach osiadania”
<p>Podczas zajęć terenowych (fot. M.Kowalczyk)</p>
Podczas zajęć terenowych
<p>Podczas zajęć terenowych (fot. M.Kowalczyk)</p>
Podczas zajęć terenowych
<p>Młodzież z Akademii nad kolejnym zbiornikiem (fot. M.Kowalczyk)</p>
Młodzież z Akademii nad kolejnym zbiornikiem

Wróć