Akcja CEBULA

WFOŚiGW

25 i 27 października 2016 r., przy aktywnym wsparciu Władz Dziekańskich, odbyła się akcja nasadzania roślin cebulowych w dwóch częściach mini Ogrodu Botanicznego WBiOŚ UŚ: przy ul. Jagiellońskiej i przy ul. Bankowej.
W pomoc zaangażowali się Pracownicy i Studenci Wydziału.Wszystkim, którzy nasadzili symboliczną cebulkę, a tym samym współtworzyli ogród, bardzo dziękujemy.

Projekt "Aranżacja mini OGRODU BOTANICZNEGO Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” finansowany przez WFOŚIGW w Katowicach i WBiOŚ.

 

<p>Ostatnie przygotowania podłoża dla cebul (ul. Bankowej) (fot. T. Nowak)</p>
Ostatnie przygotowania podłoża dla cebul
<p>Pani Prodziekan sygnalizuje gotowość do działania (fot. T. Nowak)</p>
Pani Prodziekan sygnalizuje gotowość do działania
<p>Najpierw planujemy... (fot. T. Nowak)</p>
Najpierw planujemy...
<p>... potem sadzimy (fot. T. Nowak)</p>
... potem sadzimy
<p>Pierwsze cebulki w ziemi (fot. T. Nowak)</p>
Pierwsze cebulki w ziemi
<p>Co raz więcej chętnych do sadzenia (fot. G. Woźniak)</p>
Co raz więcej chętnych do sadzenia
<p>Czekając na przydział cebulek (fot. T. Nowak)</p>
Czekając na przydział cebulek
<p>Wspólne sadzenie cebulek sprawiało wszystkim radość (fot. T. Nowak)</p>
Wspólne sadzenie cebulek sprawiało wszystkim radość
<p>Przydział cebulek cebulicy dla pana Profesora (fot. T. Nowak)</p>
Przydział cebulek cebulicy dla pana Profesora
<p>Pan Prodziekan również uczestniczył w akcji (fot. T. Nowak)</p>
Pan Prodziekan również uczestniczył w akcji
<p>Tymczasem na Jagiellońskiej... (fot. T. Nowak)</p>
Tymczasem na Jagiellońskiej...
<p>... pracownicy Administracji zajęci byli sadzeniem liliowców (fot. T. Nowak)</p>
... pracownicy Administracji zajęci byli sadzeniem liliowców
<p>"Centrum" dystrybucji sprzętu i cebulek (fot. G. Woźniak)</p>
"Centrum" dystrybucji sprzętu i cebulek
<p>Rabata pod klonem była głównym miejscem akcji na Jagiellońskiej (fot. T. Nowak)</p>
Rabata pod klonem była głównym miejscem akcji na Jagiellońskiej
<p>Każda para rąk cenna przy pracy w ogrodzie (fot. G. Woźniak)</p>
Każda para rąk cenna przy pracy w ogrodzie
<p>Skoordynowana praca dwójkami z podziałem zadań (fot. T. Nowak)</p>
Skoordynowana praca dwójkami
<p>Pani Kierownik dziekanatu we współpracy z panią Prodziekan (fot. T. Nowak)</p>
Pani Kierownik dziekanatu we współpracy z panią Prodziekan
<p>Władze Wydziału prezentują pracę zespołową (fot. T. Nowak)</p>
Władze Wydziału prezentują pracę zespołową
<p>Pamiątkowe zdjęcie z cebulkami (fot. G. Woźniak)</p>
Pamiątkowe zdjęcie z cebulkami
<p>Studenci zaangażowali się w sadzenie krokusów w trawniku (fot. T. Nowak)</p>
Studenci zaangażowali się w sadzenie krokusów w trawniku
<p>Na koniec trzeba posprzątać (fot. G. Woźniak)</p>
Na koniec trzeba posprzątać

Wróć