"Czynna ochrona przyrody ..." - konferencja w Rybniku (2015)

24 listopada 2015 r. w auli Politechniki Śląskiej w Rybniku odbyła się konferencja popularnonaukowa pt. „Czynna ochrona przyrody w lasach RDLP Katowice na przykładzie Nadleśnictwa Rybnik”, organizowana przez Nadleśnictwo Rybnik oraz Pracownię Edukacji Żywej. Wzięły w niej udział dwie doktorantki naszego Wydziału ...
czytaj więcej na stronie

 

<p>Otwarcie konferencji przez dr Maję Głowacką z Pracownia Edukacji Żywej oraz mgr inż. Janusza Fidyka z Nadleśnictwa Rybnik (fot. A.Hutniczak)</p>
Otwarcie konferencji
<p>Wystąpienie przedstawiciela Nadleśnictwa Wisła (fot. A.Hutniczak)</p>
Wystąpienie mgr inż. Janusza Fidyka
<p>Wystąpienie mgr Krzysztofa Sokola z Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska (fot. A.Hutniczak)</p>
Wystąpienie mgr Krzysztofa Sokola
<p>Uczestnicy konferencji podczas wystąpienia mgr Agnieszki Hutniczak z Katedr Botaniki i Ochrony Przyrody, WBiOŚ, UŚ (fot. J.Żur)</p>
Uczestnicy konferencji podczas wystąpienia mgr Agnieszki Hutniczak
<p>Mgr Agnieszka Hutniczak wygłaszająca swój referat (fot. J.Żur)</p>
Mgr Agnieszka Hutniczak
<p>Mgr Joanna Żur - doktorantka Katedry Biochemii (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, UŚ) w trakcie wystąpienia (fot. A.Hutniczak)</p>
Mgr Joanna Żur - doktorantka Katedry Biochemii
<p>Mgr Joanna Żur podczas konferencji (fot. A.Hutniczak)</p>
Mgr Joanna Żur podczas konferencji
<p>Uczniowie z Gimnazjum w Czerwionce-Leszczynach prezentują swoje wyniki (fot. A.Hutniczak)</p>
Uczniowie z Gimnazjum w Czerwionce-Leszczynach
<p>Reprezentanci grupy badawczej z Zespołu Szkół w Żorach (fot. A.Hutniczak)</p>
Reprezentanci grupy badawczej z Zespołu Szkół w Żorach
<p>Grupa młodzieży z Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach przedstawia swoje wyniki (fot. A.Hutniczak)</p>
Grupa młodzieży z Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach
<p>Wspólne zdjęcie naszych doktorantek z organizatorami. Od lewej: mgr inż. Janusz Fidyk (Nadleśnictwo Rybnik), dr Maja Głowacka (Pracownia Edukacji Żywej), mgr Joanna Żur (Katedra Biochemii, WBiOŚ), mgr Agnieszka Hutniczak (Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, WBiOŚ). (fot. Ł.Fuglewicz)</p>
Wspólne zdjęcie naszych doktorantek z organizatorami
 

Wróć