Fascynujący Świat Roślin 2013 (Fascination of Plants Day)

W dniach 16-17 maja 2013 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach miała miejsce druga edycja imprezy „Fascynujący Świat Roślin”, stanowiąca część światowej akcji – Fascination of Plants Day... czytaj więcej na stronie

Zobacz również fotki z warsztatów terenowych 16 maja

 

<p>Zapraszamy do świętowania Dnia Roślin na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska (fot. Ł.Małkowski)</p>
Zapraszamy do świętowania Dnia Roślin
<p>Uroczysta inauguracja - Michał Luty, wiceprezydent miasta Katowice (fot. Ł.Małkowski)</p>
Uroczysta inauguracja - Michał Luty, wiceprezydent miasta Katowice
<p>Uroczysta inauguracja Dnia Roślin - dr hab. Anna Orczewska przedstawia ideę wydarzenia (fot. Ł.Małkowski)</p>
Uroczysta inauguracja Dnia Roślin - dr hab. Anna Orczewska
<p>Uroczysta inauguracja - wystąpienie Pani Dziekan, prof. dr hab. Iwony Szarejko (fot. Ł.Małkowski)</p>
Uroczysta inauguracja - wystąpienie Pani Dziekan, prof. dr hab. Iwony Szarejko
<p>Wykład inauguracyjny dr Haliny Galera adiunkta w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Uniwersytetu Warszawskiego (fot. A.Orczewska)</p>
Wykład inauguracyjny dr Haliny Galera
<p>Wykład dr H. Galery cieszył się dużym zainteresowaniem (fot. Ł.Małkowski)</p>
Wykład dr H. Galery cieszył się dużym zainteresowaniem
<p>Po wykładzie - "oblężenie" stoiska z eksponatami uzupełniającymi wykład (fot. Ł.Małkowski)</p>
Po wykładzie - "oblężenie" stoiska z eksponatami uzupełniającymi wykład
<p>Spotkanie z najgrubszymi drzewami świata, Europy i Polski: utworzenie żywej taśmy mierniczej wokół cypryśnika meksykańskiego oraz wypełnienie ludźmi naszego, polskiego, najgrubszego drzewa - lipy drobnolistnej (fot. Ł.Małkowski)</p>
Spotkanie z najgrubszymi drzewami świata, Europy i Polski: ...
<p>Władze Wydziału w towarzystwie Dyrektora RD Lasów Państwowych rozpoczynają odliczanie metrów wokół najgrubszego drzewa świata (fot. Ł.Małkowski)</p>
Władze Wydziału w towarzystwie Dyrektora RD Lasów Państwowych rozpoczynają odliczanie metrów wokół najgrubszego drzewa świata
<p>Leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwoych również brali udział w odliczaniu metrów (fot. A.Orczewska)</p>
Leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwoych również brali udział w odliczaniu metrów
<p>Żywe pszczoły w prawdziwym ulu prezentowali młodzieży leśnicy z Lasów Państwowych (fot. Ł. Małkowski)</p>
Żywe pszczoły w prawdziwym ulu...
<p>Żywe pszczoły w prawdziwym ulu... (fot. Ł.Małkowski)</p>
Żywe pszczoły w prawdziwym ulu
<p>Stoisko sklepu Carnisana z roślinami owadożernymi (fot. Ł.Małkowski)</p>
Stoisko sklepu Carnisana z roślinami owadożernymi
<p>Muchołówka - drapieżna roślina na stoisku sklepu Carnisana (fot. A.Orczewska)</p>
Muchołówka - drapieżna roślina
<p>Wykład Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, dr inż. Kazimierza Szabli (fot. M.Senderowicz)</p>
Wykład Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, dr inż. Kazimierza Szabli
<p>"Odrodzony jak Feniks z popiołów..." - wykład dr inż. Kazimierza Szabli o odrodzeniu się lasów w Rudach Raciborskich po wielkim pożarze w 1996 r. (fot. A.Orczewska)</p>
"Odrodzony jak Feniks z popiołów..." - wykład dr inż. Kazimierza Szabli
<p>Ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego i wręczenie nagród laureatom (fot. Ł.Małkowski)</p>
Ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego...
<p>Młodzież czekająca na wykład o mięsożernych roślinach (fot. M.Senderowicz)</p>
Młodzież czekająca na wykład o mięsożernych roślinach
<p>Punkt informacyjny w budynku Wydziału (fot. M.Senderowicz)</p>
Punkt informacyjny w budynku Wydziału
<p>Mini-bufet dla uczestników Święta Roślin (fot. M.Senderowicz)</p>
Mini-bufet dla uczestników Święta Roślin
<p>"Sałatka z pomidora" - laboratorium w Zakładzie Biologii Komórki (fot. Ł.Małkowski)</p>
"Sałatka z pomidora" - laboratorium w Zakładzie Biologii Komórki
<p>"Sałatka z pomidora" - laboratorium przygotowane przez Zakład Biologii Komórki (fot. M.Senderowicz)</p>
"Sałatka z pomidora" - laboratorium przygotowane przez Zakład Biologii Komórki
<p>Studenci z Koła Naukowego PLANETA, organizatorzy warsztatów "Polowanie na owada" (fot. Ł.Małkowski)</p>
Studenci z Koła Naukowego PLANETA, organizatorzy warsztatów "Polowanie na owada"
<p>Podczas zajęć w Pracowni glebowej - laboratorium "Sekrety gleb..." (fot. Ł.Małkowski)</p>
Podcas zajęć w Pracowni glebowej - laboratorium "Sekrety gleb..."
<p>Gra „Eko-bingo” - quiz przygotowany przez Katedrę Ekologii (fot. Ł.Małkowski)</p>
Gra „Eko-bingo” - quiz przygotowany przez Katedrę Ekologii
<p>Podczas warsztatów Zakładu Botaniki Systematycznej "Obce imperium..." było i skupienie, ... (fot. M.Senderowicz)</p>
Podczas warsztatów Zakładu Botaniki Systematycznej "Obce imperium..." było i skupienie, ...
<p>...i emocje, ... (fot. Ł.Małkowski)</p>
...i emocje, ...
<p>... zainteresowanie, ... (fot. Ł.Małkowski)</p>
... zainteresowanie, ...
<p>... a także pasja badacza i odkrywcy (fot. Ł.Małkowski)</p>
... a także pasja badacza i odkrywcy
<p>Młodzież przy zakładaniu kultur in vitro podczas zajęć przygotowanych przez Koło Naukowe PLANETA -  "Życie w szkle" (fot. Ł.Małkowski)</p>
Młodzież przy zakładaniu kultur in vitro...
<p>A to już poznawanie na nowo cebuli na laboratorium w Załadzie Biologii Komórki (fot. Ł.Małkowski)</p>
Poznawanie na nowo cebuli na laboratorium w Załadzie Biologii Komórki
<p>Przygotowanie do pracy w laboraturium Katery Genetyki przed poznaniem "Sekretów barw roślin" (fot. Ł.Małkowski)</p>
Przygotowanie do pracy w laboraturium Katery Genetyki przed poznaniem "Sekretów barw roślin"
<p>Pokaz ćwiczenia - "Sekrety barwy roślin" w Katedrze Genetyki (fot. Ł.Małkowski)</p>
Pokaz ćwiczenia - "Sekrety barwy roślin" w Katedrze Genetyki
<p>Próba własnych sił przez młodzież - "Sekrety barwy roślin" w Katedrze Genetyki (fot. Ł.Małkowski)</p>
Próba własnych sił przez młodzież - "Sekrety barwy roślin" w Katedrze Genetyki
<p>Barwne efekty w laboratorium genetyki - "Sekrety barwy roślin" (fot. Ł.Małkowski)</p>
Barwne efekty w laboratorium genetyki - "Sekrety barwy roślin"
<p>Podczas zajęć "O kwiatkach i pszczółkach..." - laboratorium przygotowanego przez Katedrę Ekologii (fot. Ł.Małkowski)</p>
Podczas zajęć "O kwiatkach i pszczółkach..."
<p>"Czy wiesz, z jakich roślin chleb jesz?" - pokaz przygotowany przez Zakład Botaniki Systematycznej (fot. Ł.Małkowski)</p>
"Czy wiesz, z jakich roślin chleb jesz?" - pokaz przygotowany przez Zakład Botaniki Systematycznej
<p>Poznawanie roślin zbożowych na zajeciach 'Czy wiesz, z jakich roślin chleb jesz?" w Zakładzie Botaniki Systematycznej (fot. Ł.Małkowski)</p>
Poznawanie roślin zbożowych na zajeciach 'Czy wiesz, z jakich roślin chleb jesz?"...
<p>Poznawanie roślin zbożowych na zajęciach "Czy wiesz, z jakich roślin chleb jesz?" w Zakładie Botaniki Systematycznej (fot. Ł.Małkowski)</p>
Poznawanie roślin zbożowych na zajęciach "Czy wiesz, z jakich roślin chleb jesz?"...
<p>Wykonywanie preparatów mikroskopowych podczas warsztatów "Trawa na zawiasach", przgotowanych przez doktorantki Katedry Geobotaniki i Ochrony Przyrody (fot. Ł.Małkowski)</p>
Wykonywanie preparatów mikroskopowych podczas warsztatów "Trawa na zawiasach"...
<p>Grupa młodzieży na zajęciach "Trawa na zawiasach" w Katedrze Geobotaniki i Ochrony Przyrody (fot. Ł.Małkowski)</p>
Grupa młodzieży na zajęciach "Trawa na zawiasach"...
<p>Praca z mikroskopami w laboratorium Katedry Mikrobiologii podczas warsztatów „Kapusta kiszona zdrowia Ci doda…" (fot. Ł.Małkowski)</p>
Praca z mikroskopami w laboratorium Katedry Mikrobiologii podczas warsztatów „Kapusta kiszona zdrowia Ci doda…"
<p>W laboratorium mikrobiologicznym podczas warsztatów „Kapusta kiszona zdrowia Ci doda…" (fot. Ł.Małkowski)</p>
W laboratorium mikrobiologicznym podczas warsztatów „Kapusta kiszona zdrowia Ci doda…"
<p>Uczestnicy quizu "Wyścig po „kwiat” paproci" przygotowanego przez Katedrę Geobotaniki i Ochrony Przyrody (fot. Ł.Małkowski)</p>
Uczestnicy quizu "Wyścig po „kwiat” paproci" przygotowanego przez Katedrę Geobotaniki i Ochrony Przyrody
<p>Warsztaty florystyczne "Emocje zaklęte w kwiatach" prowadzone gościnnie przez Małgorzatę Przysiewkowską (fot. Ł,Małkowski)</p>
Warsztaty florystyczne "Emocje zaklęte w kwiatach"
<p>Uczestnicy warsztatów florystycznych "Emocje zaklęte w kwiatach" (fot. Ł.Małkowski)</p>
Uczestnicy warsztatów florystycznych "Emocje zaklęte w kwiatach"
<p>Młodzież przy mikroskopie skaningowym najnowszej generacji w Pracowni SEM (fot. Ł.Małkowski)</p>
Młodzież przy mikroskopie skaningowym najnowszej generacji w Pracowni SEM
<p>W Pracowni SEM - wykład przy mikroskopie skaningowym (fot. M.Senderowicz)</p>
W Pracowni SEM - wykład przy mikroskopie skaningowym
<p>Na warsztatach "Wszystkie barw tęczy" w Zakładzie Botaniki Systematycznej (fot. Ł.Małkowski)</p>
Na warsztatach "Wszystkie barw tęczy" w Zakładzie Botaniki Systematycznej
<p>Na warsztatach "Wszystkie barw tęczy" w Zakładzie Botaniki Systematycznej (fot. Ł.Małkowski)</p>
Na warsztatach "Wszystkie barw tęczy" w Zakładzie Botaniki Systematycznej
<p>"Śledząc ruch chromosomów" - laboratorium w Katedrze Anatomii i Cytologii Roślin (fot. Ł.Małkowski)</p>
"Śledząc ruch chromosomów" - laboratorium w Katedrze Anatomii i Cytologii Roślin
<p>"Znani i nieznani wrogowie roślin" - laboratorium przygotowane przez Katedrę Zoologii (fot. Ł.Małkowski)</p>
"Znani i nieznani wrogowie roślin" - laboratorium przygotowane przez Katedrę Zoologii
<p>"Tajemnice fiołka" (laboratorium przygotowane przez Katedrę Fizjologii Roślin) - uczestnicy rozwiązują quiz fiołkowy (fot. Ł.Małkowski)</p>
Tajemnice fiołka" - uczestnicy rozwiązują quiz fiołkowy
<p>Fiołki na zajęciach o fiołkach w Katedrze Fizjologii Roślin (fot. M.Senderowicz)</p>
Fiołki na zajęciach o fiołkach w Katedrze Fizjologii Roślin
<p>Młodzież wykonująca ćwiczenie podczas laboratorium "Tajemnice fiołka" w Katedrze Fizjologii Roślin (fot. Ł.Małkowski)</p>
Młodzież wykonująca ćwiczenie podczas laboratorium "Tajemnice fiołka"
<p>Efekt barwny na zakończenie ćwiczenia w laboratorium "Tajemnice fiołka" (fot. M.Senderowicz)</p>
Efekt barwny na zakończenie ćwiczenia w laboratorium "Tajemnice fiołka"
 

Wróć