II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów

16-17 marca 2013 r. odbył się na naszym Wydziale w ramach Kierunku Zamawianego ATRINBIOTECH, II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów.

<p>II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów (fot. Sz. Dulik)</p>
II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów
<p>Uczestników Zjazdu przybywało z minuty na minutę i każdy musiał odebrać identyfikator oraz materiały zjazdowe. (fot. Sz. Dulik)</p>
Uczestników Zjazdu przybywało z minuty na minutę
<p>Studencki Koordynator ds. organizacji Zjazdu, pani Ewa Wierus, studentka 2 roku studiów II stopnia na WBiOŚ, powitała uczestników Zjazdu i zaproszonych gości. (fot. Sz. Dulik)</p>
Studencki Koordynator ds. organizacji Zjazdu, pani Ewa Wierus
<p>Jako pierwszy zabrał głos Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Współpracy z Otoczeniem i Promocji, dr hab. Mirosław Nakonieczny. (fot. Sz. Dulik)</p>
Jako pierwszy zabrał głos Prorektor ds. Umiędzynarodowienia
<p>W imieniu władz dziekańskich przywitała gości i młodych biotechnologów Prodziekan ds. Współpracy z Otoczeniem i Promocji, dr Edyta Sierka (fot. Sz. Dulik)</p>
Prodziekan ds. Współpracy z Otoczeniem i Promocji, dr Edyta Sierka
<p>Wykładu wysłuchali od lewej w pierwszym rzędzie: koordynator projektu KZ ATRINBIOTECH prof. dr hab. Robert Hasterok, obok Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Współpracy z Otoczeniem i Promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny oraz przedstawiciel Komitetu Naukowego dr hab. Bogdan Doleżych. (fot. Sz. Dulik)</p>
Podczas wykładu
<p>Sesji Biotechnologia roślin przewodniczył dr hab. Grzegorz Bartoszewski z Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, który rozpoczął od wygłoszenia wykładu pt. <em>Genomika i jej znaczenie w ulepszaniu roślin</em>.<em> </em>(fot. Sz. Dulik)</p>
Przewodniczący Sesji Biotechnologia roślin, dr hab. Grzegorz Bartoszewski
<p>Wśród gości podczas pierwszego dnia Zjazdu obecna była Prodziekan ds. Studenckich, prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget (na zdjęciu w środku) wraz ze swoim zespołem oraz dr hab. prof. IBM PAN Maciej Cedzyński (na zdjęciu drugi od lewej) (fot. Sz. Dulik)</p>
Prodziekan ds. Studenckich, prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget wraz ze swym zespołem i gośćmi
<p>Po południu odbyła się również sesja posterowa: przedstawiciel Komitetu Naukowego dr Weronika Rupik dyskutuje z p. Justyną Szlechta, autorką plakatu, na temat korelacji między barwą piór, a ich melanizacją (fot. Sz. Dulik)</p>
Po południu odbyła się sesja posterowa
<p>Pierwszy dzień Zjazdu zakończono nagrodzeniem najlepszego wystąpienia oraz plakatu – na zdjęciu p. Dorota Domaradzka, która z rąk dr hab. Grzegorza Bartoszewskiego i Ewy Wierus odebrała nagrodę dla najlepszego wystąpienia dnia pt. <em>Biotransformacja naproksenu przez szczep Stenoptrophomonas maltophilia KB2</em> (fot. Sz. Dulik)</p>
Pierwszy dzień Zjazdu zakończono nagrodzeniem najlepszego wystąpienia...
<p>Na zdjęciu autorzy nagrodzonego plakatu: Dominika Kępska oraz Łukasz Olejnik z Politechniki Łódzkiej oraz wręczający im nagrody dr hab. Grzegorz Bartoszewski i Ewa Wierus (fot. Sz. Dulik)</p>
... oraz plakatu
<p>Drugi dzień Zjazdu poświęcony był Biotechnologii medycznej i rozpoczął się wykładem dr hab. prof. IBM PAN w Łodzi Macieja Cedzyńskiego pt. <em>Lektyna wiążąca mannan, fikoliny i związana z nimi proteaza serynowa MASP-2 u noworodków</em>. (fot. Sz. Dulik)</p>
Drugi dzień Zjazdu poświęcony był Biotechnologii medycznej
<p>Dyskusje nierzadko wywoływały uśmiech na twarzach (na zdjęciu dr hab. prof. IBM PAN Maciej Cedzyński z Tomaszem Wandtke) (fot. Sz. Dulik)</p>
dr hab. prof. IBM PAN Maciej Cedzyński z Tomaszem Wandtke
<p>Specjalny wykład wygłosiła pani mgr Katarzyna Tkocz, która przytoczyła uczestnikom przykład Grupy Kapitałowej Selvia S.A., jako przykład połączenia nauki z biznesem. (fot. Sz. Dulik)</p>
Specjalny wykład wygłosiła pani mgr Katarzyna Tkocz
<p>Również drugiego dnia młodzi biotechnolodzy prezentowali przygotowane przez siebie plakaty (na zdjęciu Komitet Naukowy oraz autorka plakatu Katarzyna Brodowska) (fot. Sz. Dulik)</p>
Prezentacja posterów drugiego dnia Zjazdu
<p>Nagrodę za najlepszą prezentację posteru odebrał Jakub Zimoch z Uniwersytetu Jagiellońskiego. (fot. Sz. Dulik)</p>
Nagrodę za najlepszą prezentację posteru odebrał Jakub Zimoch
<p>Nagrodę za najlepsze wystąpienia dnia odebrała Edyta Bańcyr z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za prezentację <em>Wpływ witaminy A na frekwencję komórek CD4+ u myszy C57/BL6</em> (fot. Sz. Dulik)</p>
Nagrodę za najlepsze wystąpienia dnia odebrała Edyta Bańcyr
<p>Prof. dr hab. inż. Beata Cwalina wręcza certyfikaty aktywnego uczestnictwa Arturowi Kleina i Andrzejowi Juszczuk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (fot. Sz.Dulik)</p>
Prof. dr hab. inż. Beata Cwalina wręcza certyfikaty aktywnego uczestnictwa
<p>W Zjeździe wzięło udział 216 młodych biotechnologów reprezentujących uczelnie z całej Polski, począwszy od Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu po Politechnikę Łódzką czy też Uniwersytet Wrocławski i wiele innych (fot. Sz.Dulik)</p>
W Zjeździe wzięło udział 216 młodych biotechnologów reprezentujących uczelnie z całej Polski
   

Wróć