Inauguracja roku akademickiego 2013/2014

3 października 2013 r. w Auli przy ul. Bankowej 9 odbyła się Uroczysta Inauguracja nowego roku akademickiego na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska.
Dziekan wydziału Biologii i Ochrony Środowiska prof. dr hab. Iwona Szarejko przedstawiła działania Wydziału w roku poprzednim, wskazując w szczególności na wyniki oceny parametrycznej jednostek, w której wydział po raz pierwszy w historii uzyskał kategorię A.
Ponad to zaprezentowane zostały wyniki działalności naukowej i dydaktycznej oraz organizacyjnej pracowników wydziału. Pani Dziekan podkreśliła rolę Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w realizacji projektu ZIZOZAP oraz działaniach na rzecz rozszerzenia współpracy z gospodarką.
Najlepszych naukowców i organizatorów uhonorowano nagrodami JM Rektora. W uroczystości uczestniczył Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Współpracy z Otoczeniem i Promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Wszystkie fotografie wykonała Julia Agnieszka Szymala.

 

Inauguracja 2013 1
Inauguracja 2013 2
Inauguracja 2013 3
Inauguracja 2013 4
Inauguracja 2013 5
Inauguracja 2013 6
Inauguracja 2013 7
Inauguracja 2013 8
Inauguracja 2013 9

Wróć