Monitoring środowiska - zajęcia w terenie

29 kwietnia 2016 r. w dolinie Ślepiotki (Katowice-Ochojec) odbyły się zajęcia terenowe w ramach przedmiotu Monitoring środowiska. Uczestnikami byli studenci 2 roku (I stopień) ochrony środowiska.

Celem zajęć była ocena ekologicznego stanu rzeki za pomocą makrofitów (roślin wodnych). Metoda ta opiera się na ilościowej i jakościowej ocenie składu gatunkowego makrofitów występujących w wodzie. Badania terenowe wymagają dwukrotnej eksploracji cieku - brodzenia w wodzie, do czego niezbędnym wyposażeniem były wodery i tyczki.

Zajęcia prowadziły dr Agnieszka Błońska, mgr Ewelina Roszkowska z Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody.

Autorem zdjęć jest Agnieszka Błońska

 

<p>Studenci 2 roku ochrony środowiska w dolinie Ślepiotki na zajęciach terenowych z oceny ekologicznego stanu wód metodą makrofitową</p>
Studenci 2 roku ochrony środowiska w dolinie Ślepiotki
<p>Wodery i tyczka geodezyjna - podstawowe wyposażenie</p>
Wodery i tyczka geodezyjna - podstawowe wyposażenie
<p>Określanie głębokości cieku</p>
Określanie głębokości cieku
<p>Czasem tyczka była bardzo pomocna ...</p>
Czasem tyczka była bardzo pomocna
<p>Praca na niewielkim rozlewisku</p>
Praca na niewielkim rozlewisku
<p>Eksploracja cieku odbywa się dwukrotnie</p>
Eksploracja cieku odbywa się dwukrotnie
<p>Grupa przy pracy</p>
Grupa przy pracy
<p>Praca w innym odcinku potoku</p>
Praca w innym odcinku potoku
<p>Spis makrofitów i ocena ich pokrycia</p>
Spis makrofitów i ocena ich pokrycia
<p>Porównanie wyników</p>
Porównanie wyników
<p>Wyliczanie wskaźnika stanu rzeki</p>
Wyliczanie wskaźnika stanu rzeki
<p>Prace kameralne</p>
Prace kameralne

Wróć