Plant Molecular Cytogenetics in Genomic and Postgenomic Era

W dniach 23-24 września 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Plant Molecular Cytogenetics In Genomic And Postgenomic Era. Konferencja zorganizowana była przez Katedrę Anatomii i Cytologii Roślin (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ) oraz Komitet Cytobiologii Polskiej Akademii Nauk.

W Komitecie Honorowym Konferencji zasiadali:
prof. zw. dr hab. Jolanta Małuszyńska,
prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji UŚ dr hab. Mirosław Nakonieczny, przewodnicząca Komitetu Cytobiologii PAN prof. dr hab. Elżbieta Wyroba
oraz dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko.

Konferencję otworzyło wystąpienie prof. dr hab. Roberta Hasteroka, kierownika Katedry Anatomii i Cytologii Roślin Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ.

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany poglądów i naukowych doświadczeń.

strona konferencji


<p>Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Plant Molecular Cytogenetics In Genomic And Postgenomic Era” zorganizowana była przez Katedrę Anatomii i Cytologii Roślin (WBiOŚ UŚ) oraz Komitet Cytobiologii PAN.</p>
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Plant Molecular Cytogenetics In Genomic And Postgenomic Era”
<p>Rejestracja uczestników konferencji (fot. M. Rojek)</p>
Rejestracja uczestników konferencji
<p>Otwarcie konferencji przez prof. dr hab. Roberta Hasteroka (fot. Dział Promocji UŚ)</p>
Otwarcie konferencji przez prof. dr hab. Roberta Hasteroka
<p>Komitet Honorowy Konferencji (od lewej strony): prof. zw. dr hab. Jolanta Małuszyńska, dr hab. Mirosław Nakonieczny, prof. dr hab. Elżbieta Wyroba oraz prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko (fot. N.Borowska)</p>
Komitet Honorowy Konferencji
<p>Wystąpienie prof. dr hab. Iwony Szarejko, Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska (fot. Dział Promocji UŚ)</p>
Wystąpienie prof. dr hab. Iwony Szarejko
<p>Przewodnicząca Komitetu Cytobiologii PAN - prof. dr hab. Elżbieta Wyroba (fot. N.Borowska)</p>
Przewodnicząca Komitetu Cytobiologii PAN - prof. dr hab. Elżbieta Wyroba
<p>Profesor Dieter Schweizer (Uniwersytet Wiedeński, Austria) (fot. N.Borowska)</p>
Profesor Dieter Schweizer (Uniwersytet Wiedeński, Austria)
<p>Profesor Pat J.S. Heslop-Harrison (Uniwersytet w Leicester, Wielka Brytania) (fot. N.Borowska)</p>
Profesor Pat J.S. Heslop-Harrison (Uniwersytet w Leicester, Wielka Brytania)
<p>Profesor Martin Lysak (Uniwersytet Masaryka, Republika Czeska) (fot. N.Borowska)</p>
Profesor Martin Lysak (Uniwersytet Masaryka, Republika Czeska)
<p>Profesor Neil Jones (Uniwersytet w Aberystwyth, Walia, Wielka Brytania) (fot. N.Borowska)</p>
Profesor Neil Jones (Uniwersytet w Aberystwyth, Walia, Wielka Brytania)
<p>Prof. dr hab. Elżbieta Kuta (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) podczas dyskusji (fot. N.Borowska)</p>
Prof. dr hab. Elżbieta Kuta (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) podczas dyskusji
<p>Uczestnicy konferencji (fot. Dział Promocji UŚ)</p>
Uczestnicy konferencji
<p>Sesja posterowa (fot. N.Borowska)</p>
Sesja posterowa
<p>Dyskusja podczas sesji posterowej (fot. N.Borowska)</p>
Dyskusja podczas sesji posterowej
<p>Pokaz tańca regionalnego... (fot. N.Borowska)</p>
Pokaz tańca regionalnego...
<p>... cieszył się dużym zainteresowaniem ... (fot. N.Borowska)</p>
... cieszył się dużym zainteresowaniem ...
<p>... wśród uczestników konferencji. (fot. N.Borowska)</p>
...wśród uczestników konferencji
<p>Prof. zw. dr hab. Jolanta Małuszyńska i prof. dr hab. Robert Hasterok – Katedra Anatomii i Cytologii Roślin, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska US (fot. N.Borowska)</p>
Prof. zw. dr hab. Jolanta Małuszyńska i prof. dr hab. Robert Hasterok

Wróć