Posiedzenia Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry

16 maja 2014 r. na posiedzeniu Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry podjęto uchwały, w których rekomendowane jest wykorzystanie wyników i doświadczeń projektu „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego” (ZiZOZap) na innych zbiornikach.
więcej o posiedzeniu

 

<p>Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry z udziałem Stałych Komisji ds. Udziału Społecznego w otworzył Tomasz Cywiński, dyrektor RZGW w Gliwicach, 16 maja 2014 (fot. W. Jarosz)</p>
Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych...
<p>Model hydrogeologiczny zlewni bezpośredniej Zbiornika Goczałkowickiego przedstawiła mgr Joanna Czekaj, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski (fot. W. Jarosz)</p>
Model hydrogeologiczny zlewni bezpośredniej Zbiornika Goczałkowickiego...
<p>Badania procesu zalądowania zbiornika w aspekcie weryfikacji jego pojemności i oceny stanu jakościowego zaprezentował dr inż. Antoni Bojarski, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Krakowska (fot. W. Jarosz)</p>
Dr inż. Antoni Bojarski (Politechnika Krakowska) podczs prezentacji wyników badań
<p>Uczestnicy posiedzenia (fot. W.Jarosz)</p>
Uczestnicy posiedzenia
<p>Mechanizmy decydujące o jakości wody w zbiorniku zaporowym - od monitoringu do modelowania – dr hab. Piotr Łaszczyca, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski (fot. W.Jarosz)</p>
Dr hab. Piotr Łaszczyca (Uniwersytet Śląsk przedstawia mechanizmy decydujące o jakości wody...
<p>Wystąpienie końcowe prof. Pawła Miguli, koordynatora projektu ZiZOZap na posiedzeniu Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej, 16 maja 2014 (fot. W.Jarosz)</p>
Wystąpienie końcowe prof. Pawła Miguli, koordynatora projektu ZiZOZap...

Wróć