Projekt renowacji i preparacji materiału zwierzęcego Koła Naukowego Zoologów FAUNATYCY

Projekt renowacji i preparacji materiału zwierzęcego na potrzeby zajęć dydaktycznych z zoologii
Koło Naukowe Zoologów FAUNATYCY w latach 2006-2009

więcej o

image-1.JPG
image-2.JPG
image-3.JPG
image-4.JPG
image-5.JPG
image-6.JPG
image-7.JPG
image-8.JPG
image-9.JPG
image-10.JPG
image-11.JPG
image-12.JPG
image-13.JPG
image-14.JPG
image-15.JPG
image-16.JPG
image-17.JPG
image-18.JPG
image-19.JPG
image-20.JPG
image-21.JPG
image-22.JPG
image-23.JPG
image-24.JPG

Wróć