Projekty naukowe uczestników Akademii Młodych Biologów LYKEION przeprowadzane na WBiOŚ (listopad, grudzień 2010)

Uczestnicy Akademii Młodych Biologów LYKEION z Pracowni Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej Pałacu Młodzieży w Katowicach na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
Realizowanie projektów naukowych

Projekt Profile pterydyn w tkankach świerszcza domowego (Acheta domesticus)
Opiekun naukowy: mgr Jacek Francikowski (Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii)
27 listopad 2010 (fot. Agnieszka Kowalczyk - koordynator Akademii)

Projekt Mikrobiologia żywności
Opiekun naukowy: mgr Sławomir Sułowicz – (Katedra Mikrobiologii)
11 grudzień 2010 (fot. Agnieszka Kowalczyk - koordynator Akademii)

image-1
image-2
image-3
image-4
image-5
image-6
image-7
image-8
image-9
image-10
   

Wróć