Skaningowy mikroskop elektronowy UHR FE-SEM Hitachi SU 8010

W roku 2012 Pracownia Mikroskopii Skaningowej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska została wyposażona w ultra wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi UHR FE-SEM SU 8010 z mikroanalizatorem rentgenowskim EDS oraz z systemem mrożącym „Cryo-SEM”, umożliwiającym preparowanie in-situ, transfer do komory mikroskopu oraz badanie w stanie zamrożonym próbek środowiskowych (np. bakteryjny biofilm) oraz próbek niestabilnych lub łatwo kontaminujących, w tym zamrożone tkanki biologiczne. Mikroskop został zakupiony ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej. Tak wyposażona aparatura umożliwia badanie szerokiego zakresu obiektów biologicznych (np. łatwo ulegających degradacji tkanek roślinnych i zwierzęcych) oraz materiałowych (struktury polimerowe). Przy użyciu mikroskopu są możliwe badania mikro- i nanostruktury materiału, ale również jego składu chemicznego. Prowadzone są prace dydaktyczne i badawcze z zakresu biologii, biotechnologii i ochrony środowiska. Poniżej przedstawiamy galerię obrazów z nowego mikroskopu.
strona Pracowni SEM

 

<p>Mikroskop FE-SEM Hitachi SU 8010 (fot. Z.Kuc)</p>
Mikroskop FE-SEM Hitachi SU 8010
<p>Powierzchnia liścia siewki <em>Lycopersicon esculentum</em> (fot. J.Karcz)</p>
Powierzchnia liścia siewki Lycopersicon esculentum
<p>Wosk epikutykularny na powierzchni liścia <em>Brassica oleracea</em> (fot. J.Karcz)</p>
Wosk epikutykularny na powierzchni liścia Brassica oleracea
<p>Biodegradacja z Absidia corymbifera folii polietylenowej (fot. J.Karcz)</p>
Biodegradacja z Absidia corymbifera folii polietylenowej
<p>Aspergilus niger  na powierzchni folii PE (fot. J.Karcz)</p>
Aspergilus niger na powierzchni folii PE
<p>Zarodniki <em>Lycopodium clavatum</em> (fot. J.Karcz)</p>
Zarodniki Lycopodium clavatum
<p>Ziarno pyłku <em>Digitalis purpurea</em> (fot. J.Karcz, koloryzacja B.Baran)</p>
Ziarno pyłku Digitalis purpurea
<p>Ziarna pyłku <em>Digitalis purpurea</em> (fot. J. Karcz, koloryzacja B.Baran)</p>
Ziarna pyłku Digitalis purpurea
<p>Fragment przekroju poprzecznego zalążni <em>Vaccinium vitis-idaea</em> (fot. J.Karcz)</p>
Fragment przekroju poprzecznego zalążni Vaccinium vitis-idaea
<p>Cryo-SEM. Fragment górnej epidermy liścia <em>Crassula ovata</em> (fot. J.Karcz)</p>
Cryo-SEM. Fragment górnej epidermy liścia Crassula ovata
   

Wróć