Summer School on Plant Biotechnology in Agriculture Szkoła Letnia dla studentów 2 roku, I stopnia BIOTECHNOLOGII (lipiec i grudzień 2010)

Summer School on Plant Biotechnology in Agriculture

Szkoła letnia dla studentów 2 roku (I stopnia) BIOTECHNOLOGII, na specjalności Biotechnologia Roślin Użytkowych

(fot. Karolina Leśniewska)

krótkie info o Summer School - lipiec - grudzień

sl 1
sl 2
sl 3
sl 4
sl 5
sl 6
sl 7
sl 8
sl 9
sl 10
sl 11
sl 12
sl 13
sl 14
sl 15

Wróć