Wiosenne zajęcia terenowe - 20 kwietnia 2017

Jak co roku, zajęcia terenowe z przedmiotu "Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza" realizowanego dla 2 roku (II stopień, ochrona środowiska) odbyły się wczesną wiosną, 20 kwietnia 2017 roku w Beskidzie Śląskim. To miały być zajęcia wiosenne ...

Wszystkie zdjęcia są autorstwa Zbigniewa Wilczka

 

<p>W drodze do schroniska na Dębowcu (fot. Z. wilczek)</p>
W drodze na Dębowiec
<p>Rozpoczęcie zajęć przy schronisku na Dębowcu (fot. Z. Wilczek)</p>
Rozpoczęcie zajęć ...
<p>Rozpoznawanie wydzieleń leśnych na podstawie opisu drzewostanu (fot. Z. Wilczek)</p>
Rozpoznawanie wydzieleń leśnych ...
<p>Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych (fot. Z. Wilczek)</p>
Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych
<p>Na Cubernioku (fot. Z. Wilczek)</p>
Na Cubernioku
<p>Widok na Szyndzielnię (fot. Z. Wilczek)</p>
Widok na Szyndzielnię
<p>Kołowrót (fot. Z. Wilczek)</p>
Kołowrót
<p>Charakterystyka drzewostanów nasiennych (fot. Z. Wilczek)</p>
Charakterystyka drzewostanów nasiennych
<p>Waloryzacja  siedlisk przyrodniczych (fot. Z. Wilczek)</p>
Waloryzacja siedlisk przyrodniczych
<p>Rozpoznawanie granic drzewostanu nasiennego gospodarczego (fot. Z. Wilczek)</p>
Rozpoznawanie granic drzewostanu nasiennego gospodarczego
<p>Powrót z lasu na ścieżkę (fot. Z. Wilczek)</p>
Powrót z lasu na ścieżkę
<p>Ocena walorów krajobrazowych buczyn na Cubernioku (fot. Z. Wilczek)</p>
Ocena walorów krajobrazowych buczyn ...

Wróć