Zajęcia dla Olimpijczyków z II LO w Katowicach

W dniach 20. marca do 16. kwietnia 2018 roku pracownicy naszego Wydziału wspomagali trójkę uczniów z III LO w Katowicach w przygotowaniach do ostatniego etapu XLVII Olimpiady Biologicznej.

czytaj więcej

 

<p>Rozpoczęcie zajęć w Katedrze Fizjologii Roślin (fot. R. Kurtyka)</p>
Rozpoczęcie zajęć w Katedrze Fizjologii Roślin
<p>Prezentacja fluorymetru (fot. R. Kurtyka)</p>
Prezentacja fluorymetru
<p>Demonstracja wykonania pomiaru (fot. R. Kurtyka)</p>
Demonstracja wykonania pomiaru
<p>Samodzielne wykonanie pomiaru (fot. R. Kurtyka)</p>
Samodzielne wykonanie pomiaru
<p>Pomiar fluorescencji chlorofilu (fot. R. Kurtyka)</p>
Pomiar fluorescencji chlorofilu
<p>Przygotowanie pomiaru intensywności oddychania metodą miareczkowania w Katedrze Fizjologii Roślin (fot. K. Sitko)</p>
Przygotowanie pomiaru intensywności oddychania
<p>Odczyt pomiaru wykonanego metodą chromatografii bibułowej (fot. K. Sitko)</p>
Odczyt pomiaru wykonanego metodą chromatografii bibułowej
<p>Radość z otrzymanych wyników (for. R. Kurtyka)</p>
Radość z otrzymanych wyników
<p>Prezentacja wyników uzyskanych w Katedrze Fizjologii Roślin - barwy antocyjanów uzyskane z czerwonej kapusty (fot. R. Kurtyka)</p>
Prezentacja wyników
<p>Izolacja DNA - początek (Katedra Genetyki) (fot. B. Wójcikowska)</p>
Izolacja DNA
<p>Pełne skupienie w trakcie izolacji DNA (fot. B. Wójcikowska)</p>
Pełne skupienie
<p>Oznaczanie ilości i czystości DNA (fot. B. Wójcikowska)</p>
Oznaczanie ilości i czystości DNA
<p>Oznaczanie ilości i czystości DNA (fot. B. Wójcikowska)</p>
Oznaczanie ilości i czystości DNA
<p>Oznaczanie ilości i czystości DNA (fot. B. Wójcikowska)</p>
Oznaczanie ilości i czystości DNA
<p>Oznaczanie ilości i czystości DNA (fot. B. Wójcikowska)</p>
Oznaczanie ilości i czystości DNA
<p>Oznaczanie ilości i czystości DNA (fot. B. Wójcikowska)</p>
Oznaczanie ilości i czystości DNA
   

Wróć