Zebranie Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Oddziału Śląskiego

21 marca 2013 roku w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyło się zebranie Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Oddziału Śląskiego. Gospodarzem spotkania był kierownik Katedry Histologii i Embriologii Zwierząt UŚ dr hab. prof. UŚ Piotr Świątek. Obrady prowadził Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Oddziału Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Wiaderkiewicz.
W części naukowej zebrania referat pt.: „Różnicowanie tarczycy u zarodków zaskrońca zwyczajnego Natrix natrix (L.)” wygłosiła dr Weronika Rupik (Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt UŚ). W spotkaniu uczestniczyło 19 członków PTHiC oraz 6 doktorantów z Katedry Histologii i Embriologii Zwierząt UŚ.

 

<p>Zebranie naukowe Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Oddziału Śląskiego w Rektoracie UŚ (fot. I. Poprawa)</p>
Zebranie naukowe Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Oddziału Śląskiego w Rektoracie UŚ
<p>Kierownik Katedry Histologii i Embriologii Zwierząt Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. prof. UŚ Piotr Świątek witający zebranych (fot. E. Swadźba)</p>
Kierownik Katedry Histologii i Embriologii Zwierząt Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. prof. UŚ Piotr Świątek
<p>Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Oddziału Śląskiego, prof. dr hab. Ryszard Wiaderkiewicz prowadzący obrady (fot. E. Swadźba)</p>
Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Oddziału Śląskiego, prof. dr hab. Ryszard Wiaderkiewicz
<p>Dr Weronika Rupik z Katedry Histologii i Embriologii Zwierząt UŚ, wygłaszająca referat (fot. E. Swadźba)</p>
Dr Weronika Rupik wygłaszająca referat
<p>Zebranie naukowe Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Oddziału Śląskiego (fot. I. Poprawa)</p>
Zebranie naukowe Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Oddziału Śląskiego
<p>Zebranie naukowe Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Oddziału Śląskiego (fot. I. Poprawa)</p>
Zebranie naukowe Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Oddziału Śląskiego
<p>Zebranie naukowe Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Oddziału Śląskiego (fot. I. Poprawa)</p>
Zebranie naukowe Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Oddziału Śląskiego
<p>Zebranie naukowe Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Oddziału Śląskiego (fot. I. Poprawa)</p>
Zebranie naukowe Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Oddziału Śląskiego
<p>Zebranie naukowe Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Oddziału Śląskiego (fot. E. Swadźba)</p>
Zebranie naukowe Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Oddziału Śląskiego
<p>Zebranie naukowe Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Oddziału Śląskiego (fot. E. Swadźba)</p>
Zebranie naukowe Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Oddziału Śląskiego
<p>Zebranie naukowe Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Oddziału Śląskiego (fot. I. Poprawa)</p>
Zebranie naukowe Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Oddziału Śląskiego
<p>Zebranie naukowe Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Oddziału Śląskiego (fot. I. Poprawa)</p>
Zebranie naukowe Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Oddziału Śląskiego

Wróć