Rekrutacja na rok akademicki 2018/19

Informacje dla kandydatów na studia III stopnia (doktoranckie)

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego ogłasza II nabór 
na 1 rok studiów doktoranckich, na rok akademicki 2018/2019.

Kryteria naboru na rok akademicki 2018/2019

więcej informacji na temat przebiegu rekrutacji na III stopień

 

Lista tematów badawczych proponowanych do realizacji w ramach Studiów Doktoranckich
na WBiOŚ, w roku akademickim 2018/2019.

 

Harmonogram rekrutacji II naboru na Studia Doktoranckie Advanced Methods in Biotechnology and Biodiversity
na rok akademicki 2018/2019

rejestracja internetowa:   24.09.2018 - 28.09.2018
składanie dokumentów:   1.10.2018 - 4.10.2018
rozmowy kwalifikacyjne:   8.10.2018 - w pokoju Dziekana (B-11).
ogłoszenie wyników rekrutacji:   9.10.2018