Interreg V-A Republika Czeska – Polska, Fundusz MikroprojektówProjekt „Interreg V-A Republika Czeska – Polska, Fundusz Mikroprojektów”

Interreg V-A Republika Czeska – Polska, Fundusz Mikroprojektów

Tytuł projektu PL: Historia i teraźniejszość przetwarzania surowców mineralnych i ich wykorzystanie w krajach CR i PL

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001384

Czas trwania                             1. kwietnia 2018 – 31. marca 2019

Koordynator projektu: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
                                     Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství,
                                     Katedra metalurgie a slévárenství

Kierownik projektu: doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.

Partnerzy projektu: Politechnika Częstochowska
                                 Uniwersytet Śląski w Katowicach
                                 Główny Instytut Górnictwa  Katowice

Finansowany: Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Czechy - Polska za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia.

Typ projektu:   mikroprojekt typu C

Celem projektu jest przekazanie dobrych praktyk z obszaru eksploatacji i przetwarzania surowców mineralnych oraz ich wpływu na środowisko poprzez wspólnie stworzony wystawę objazdową  surowców mineralnych, oraz produktów CZ i PL, które zostaną przedstawione w warsztatach zarówno w Czechach i w Polsce. Intensywna współpraca pomiędzy VŠBTUO a Politechniką Częstochowską, Uniwersytetem Śląskim i GIG Katowice będzie prowadzona na odstawie specyfiki regionów przemysłowych i z wykorzystaniem wspólnej historii technicznej dot. obszarów górskich czesko-polskiego pogranicza.

Workshop Ostrava 25-26 marzec 2019
broszura 1
broszura 2