Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt

Kadra

prof. dr hab. PIOTR ŚWIĄTEK - Kierownik Katedry

 

prof. zw. dr hab. JERZY KLAG - profesor emerytowany

 

dr hab. prof. UŚ MAGDALENA ROST-ROSZKOWSKA - profesor nadzwyczajny

 

dr hab. WERONIKA RUPIK - adiunkt

 

dr ANNA URBISZ - adiunkt

 

dr KAROL MAŁOTA - asystent

 

dr DANUTA URBAŃSKA-JASIK - specjalista naukowo-techniczny

 

dr ŁUKASZ CHAJEC - biolog