Katedra Mikrobiologii

Kadra

prof. dr hab. ZOFIA PIOTROWSKA-SEGET - Kierownik Katedry

 

prof. dr hab. JOANNA RADZIEJEWSKA-LEBRECHT - profesor emerytowany

 

dr ANNA MARKOWICZ - adiunkt

 

dr TOMASZ PŁOCINICZAK - adiunkt

 

dr PIOTR SIUPKA - adiunkt

 

dr SŁAWOMIR SUŁOWICZ - adiunkt

 

dr SŁAWOMIR BORYMSKI - asystent

 

dr MAŁGORZATA PAWLIK - asystent

 

mgr MARZENA KSIĄDZ - specjalista

 

mgr PAULINA BINIECKA - biolog

 

lic. Agata RAK - biolog

 

CELINA JAMROZY - starszy technik

 

SONIA URBANIEC - laborant