Katedra Anatomii i Cytologii Roślin

Kadra

prof. dr hab. ROBERT HASTEROK - Kierownik Katedry

 

prof. zw. dr hab. JOLANTA MAŁUSZYŃSKA - profesor emerytowany

 

dr hab. BOŻENA KOLANO - adiunkt

 

dr ALEXANDER BETEKHTIN - adiunkt

 

dr MAJA ORZECHOWSKA - adiunkt

 

dr ELŻBIETA WOLNY - adiunkt

 

dr EWA ROBASZKIEWICZ - asystent

 

mgr MARTA HOSIAWA-BARAŃSKA - st. specjalista naukowo-techniczny

 

mgr MARTA SOWA - specjalista inżynieryjno-techniczny

 

dr MAGDALENA ROJEK - biolog