Karta Kierunku & ECTS dla kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA

 

cykl rozpoczęcia studiów 2017/2018
studia I stopnia studia II stopnia

 

cykl rozpoczęcia studiów 2015/2016 i 2016/2017
studia I stopnia studia II stopnia

 

cykl rozpoczęcia studiów 2014/2015
studia I stopnia studia II stopnia