Katedra Anatomii i Cytologii Roślin


kierownik   prof. dr hab. ROBERT HASTEROK

adres   Jagiellońska 28,   40-032 Katowice
tel.   505 114 613 lub 32 2009 571 lub 32 2009 468
fax   32 256 24 34
poczta   robert.hasterok@us.edu.pl
facebook:   Katedra Anatomii i Cytologii Roślin WBiOŚ UŚ

profil badawczy

  • analiza struktury genomów roślinnych oraz ich przemian w ewolucji i podczas procesów biotechnologicznych, z wykorzystaniem technik cytogenetyki, biologii molekularnej i cyfrowej analizy obrazu

najnowsze publikacje katedry

 

Wolny E., Betekhtin A., Rojek M., Braszewska-Zalewska A., Lusinska J., Hasterok R. 2018. Germination and the Early Stages of Seedling Development in Brachypodium distachyon. International Journal of Molecular Sciences 19(10): 2916.

Orzechowska M., Majka M., Weiss-Schneeweiss H., Kovarik A., Borowska-Zuchowska N., Kolano B. 2018. Organization and evolution of two repetitive sequences, 18-24J and 12-13P, in the genome of Chenopodium (Amaranthaceae). Genome 61(9): 643-652.

Kus A., Kwasniewska J., Szymanowska-Pułka J., Hasterok R. 2018. Dissecting the chromosomal composition of mutagen-induced micronuclei in Brachypodium distachyon using multicolour FISH. Annals of Botany, mcy115, https://doi.org/10.1093/aob/mcy115

Żur J., Piński A., Marchlewicz A., Hupert-Kocurek K., Wojcieszyńska D., Guzik U. 2018. Organic micropollutants paracetamol and ibuprofen—toxicity, biodegradation, and genetic background of their utilization by bacteria. Environmental Science and Pollution Research 25(22): 21498-21524.

Skrzypek​ E., Warzecha T., Noga A., Warchoł M., Czyczyło-Mysza I., Dziurka K., Marcińska I., Kapłoniak K., Sutkowska A., Nita Z., Werwińska K., Idziak-Helmcke D., Rojek M., Hosiawa-Barańska M. 2018. Complex characterization of oat (Avena sativa L.) lines obtained by wide crossing with maize (Zea mays L.). Peer Journals 6: e5107.
doi 10.7717/peerj.5107

Betekhtin A., Milewska-Hendel A., Chajec L., Rojek M., Nowak K., Kwasniewska J., Wolny E., Kurczynska E., Hasterok R. 2018. 5-Azacitidine Induces Cell Death in a Tissue Culture of Brachypodium distachyon. International Journal of Molecular Sciences 19(6): 1806.

Orzechowska M., Figura K., Siwinska D. 2018. Chromosomal distribution of rRNA genes in the karyotypes of two dioicous liverwort species from the genus Pellia Raddi. Journal of Bryology. doi: 10.1080/03736687.2018.1474423

Lusinska J., Majka J., Betekhtin A., Susek K., Wolny E., Hasterok R. 2018. Chromosome identification and reconstruction of evolutionary rearrangements in Brachypodium distachyon, B. stacei and B. hybridum. Annals of Botany 122(3): 445-459.

Dziewiecka M., Witas P., Karpeta-Kaczmarek J., Kwasniewska J., Flasz B., Balin K., Augustyniak M. 2018. Reduced fecundity and cellular changes in Acheta domesticus after multigenerational exposure to graphene oxide nanoparticles in food. Science of the Total Environment 635: 947-955.

Kwasniewska J., Zubrzycka K., Kuś A. 2018. Impact of Mutagens on DNA Replication in Barley Chromosomes. International Journal of Molecular Sciences 19(4): 1070.