Katedra Anatomii i Cytologii Roślin


kierownik   prof. dr hab. ROBERT HASTEROK

adres   Jagiellońska 28,   40-032 Katowice
tel.   505 114 613 lub 32 2009 571 lub 32 2009 468
fax   32 256 24 34
poczta   robert.hasterok@us.edu.pl
facebook:   Katedra Anatomii i Cytologii Roślin WBiOŚ UŚ

profil badawczy

  • analiza struktury genomów roślinnych oraz ich przemian w ewolucji i podczas procesów biotechnologicznych, z wykorzystaniem technik cytogenetyki, biologii molekularnej i cyfrowej analizy obrazu

najnowsze publikacje katedry


Joachimiak A.J., Hasterok R., Sliwinska E., Musiał K., Grabowska-Joachimiak A. 2018. FISH-aimed karyotype analysis in Aconitum subgen. Aconitum reveals excessive rDNA sites in tetraploid taxa. Protoplasma. https://doi.org/10.1007/s00709-018-1238-9

Jaskowiak J., Tkaczyk O., Slota M., Kwasniewska J., Szarejko I. 2018. Analysis of aluminum toxicity in Hordeum vulgare roots with an emphasis on DNA integrity and cell cycle. PLoS ONE13(2): e0193156.

Betekhtin A., Milewska-Hendel A., Lusinska J., Chajec  L., Kurczynska E., Hasterok R. 2018. Organ and Tissue-Specific Localisation of Selected Cell Wall Epitopes in the Zygotic Embryo of Brachypodium distachyon. International Journal of Molecular Sciences 19(3): 725.

Li Y., Zuo S., Zhang Z., Li Z., Han J., Chu Z., Hasterok R., Wang K. 2018. Centromeric DNA characterization in the model grass Brachypodium distachyon provides insights on the evolution of the genus. The Plant Journal 93: 1088-1101. doi: 10.1111/tpj.13832

Betekhtin A., Rybicka A., Wolna J., Hasterok R. 2018. Chromosomes and chromosome studies in buckwheat. In: M. Zhou, I. Kreft, G. Suvorova, Y. Tang, S.H. Woo (Eds) Buckwheat germplasm in the world. Academic Press - Elsevier, pp. 37-44.

Janiak A., Kwasniewski M., Sowa M., Gajek K., Żmuda K., Kościelniak J., Szarejko I. 2018. No Time to Waste: Transcriptome Study Reveals that Drought Tolerance in Barley May Be Attributed to Stressed-Like Expression Patterns that Exist before the Occurrence of Stress. Front. Plant Sci. 8: 2212. doi: 10.3389/fpls.2017.02212

Idziak-Helmcke D., Betekhtin A. 2018. Methods for cytogenetic chromosome barcoding and chromosome painting in Brachypodium distachyon and its relative species. In: Sablok G., Budak H., Ralph P.J. (eds) Brachypodium Genomics. Methods in Molecular Biology, vol 1667). Humana Press, New York, NY. pp.1-19.

Borowska-Zuchowska N., Hasterok R. 2017. Epigenetics of the preferential silencing of Brachypodium stacei-originated 35S rDNA loci in the allotetraploid grass Brachypodium hybridum. Scientific Reports 7: 5260.

Susek K., Braszewska-Zalewska A., Bewick A.J., Hasterok R., Schmitz R.J., Naganowska B. 2017. Epigenomic diversification within the genus Lupinus. PLoS ONE 12(6): e0179821.

Urbisz A.Z., Chajec Ł., Brąszewska-Zalewska A., Kubrakiewicz J., Świątek P. 2017. Ovaries of the white worm (Enchytraeus albidus, Annelida, Clitellata) are composed of 16-celled meroistic germ-line cysts. Developmental Biology 426(1): 28-42.