Katedra Anatomii i Cytologii Roślin


kierownik   prof. dr hab. ROBERT HASTEROK

adres   Jagiellońska 28,   40-032 Katowice
tel.   505 114 613 lub 32 2009 571 lub 32 2009 468
fax   32 256 24 34
poczta   robert.hasterok@us.edu.pl

profil badawczy

  • analiza struktury genomów roślinnych oraz ich przemian w ewolucji i podczas procesów biotechnologicznych, z wykorzystaniem technik cytogenetyki, biologii molekularnej i cyfrowej analizy obrazu