Katedra Anatomii i Cytologii Roślin


kierownik   prof. dr hab. ROBERT HASTEROK

adres   Jagiellońska 28,   40-032 Katowice
tel.   505 114 613 lub 32 2009 571 lub 32 2009 468
fax   32 256 24 34
poczta   robert.hasterok@us.edu.pl
facebook:   Katedra Anatomii i Cytologii Roślin WBiOŚ UŚ

profil badawczy

  • analiza struktury genomów roślinnych oraz ich przemian w ewolucji i podczas procesów biotechnologicznych, z wykorzystaniem technik cytogenetyki, biologii molekularnej i cyfrowej analizy obrazu

najnowsze publikacje katedry

 

Navrotska D., Andreev I., Betekhtin A., Rojek M., Parnikoza I., Myryuta G., Poronnik O., Miryuta N., Szymanowska-Pułka J., Grakhov V., Ivannikov R., Hasterok R., Kunakh V. 2018. Assessment of the molecular cytogenetic, morphometric and biochemical parameters of Deschampsia antarctica from its southern range limit in maritime Antarctic. Polish Polar Research 39(4): 525-548.

Betekhtin A., Rojek M., Nowak K., Pinski A., Milewska-Hendel A., Kurczynska E., Doonan JH., Hasterok R. 2018. Cell Wall Epitopes and Endoploidy as Reporters of Embryogenic Potential in Brachypodium Distachyon Callus Culture. International Journal of Molecular Sciences 19(12): 3811.

Borowska-Zuchowska N., Robaszkiewicz E., Wolny E., Betekhtin A., Hasterok R. 2018. Ribosomal DNA loci derived from Brachypodium stacei are switched off for major parts of the life cycle of Brachypodium hybridum. Journal of Experimental Botany: ery425. https://doi.org/10.1093/jxb/ery425

Maragheh FP., Janus D., Senderowicz M., Haliloglu K., Kolano B. 2018. Karyotype analysis of eight cultivated Allium species. Journal of Applied Genetics. https://doi.org/10.1007/s13353-018-0474-1

Wolny E., Betekhtin A., Rojek M., Braszewska-Zalewska A., Lusinska J., Hasterok R. 2018. Germination and the Early Stages of Seedling Development in Brachypodium distachyon. International Journal of Molecular Sciences 19(10): 2916.

Orzechowska M., Majka M., Weiss-Schneeweiss H., Kovarik A., Borowska-Zuchowska N., Kolano B. 2018. Organization and evolution of two repetitive sequences, 18-24J and 12-13P, in the genome of Chenopodium (Amaranthaceae). Genome 61(9): 643-652.

Kus A., Kwasniewska J., Szymanowska-Pułka J., Hasterok R. 2018. Dissecting the chromosomal composition of mutagen-induced micronuclei in Brachypodium distachyon using multicolour FISH. Annals of Botany 122: 1161-1171.

Żur J., Piński A., Marchlewicz A., Hupert-Kocurek K., Wojcieszyńska D., Guzik U. 2018. Organic micropollutants paracetamol and ibuprofen—toxicity, biodegradation, and genetic background of their utilization by bacteria. Environmental Science and Pollution Research 25(22): 21498-21524.

Skrzypek​ E., Warzecha T., Noga A., Warchoł M., Czyczyło-Mysza I., Dziurka K., Marcińska I., Kapłoniak K., Sutkowska A., Nita Z., Werwińska K., Idziak-Helmcke D., Rojek M., Hosiawa-Barańska M. 2018. Complex characterization of oat (Avena sativa L.) lines obtained by wide crossing with maize (Zea mays L.). Peer Journals 6: e5107.
doi 10.7717/peerj.5107

Betekhtin A., Milewska-Hendel A., Chajec L., Rojek M., Nowak K., Kwasniewska J., Wolny E., Kurczynska E., Hasterok R. 2018. 5-Azacitidine Induces Cell Death in a Tissue Culture of Brachypodium distachyon. International Journal of Molecular Sciences 19(6): 1806.