Katedra Biologii Komórki


kierownik   prof. dr hab. EWA KURCZYŃSKA

adres   Jagiellońska 28,   40-032 Katowice
tel.   32 2009 447
fax   32 2009 361 (w Dziekanacie Wydziału)
mail   ewa.kurczynska@us.edu.pl

profil badawczy

  • biologia komórki roślinnej
  • struktura i funkcje apoplastu
  • regulacja różnicowania komórek w warunkach in vivo i in vitro