Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii

kierownik   dr hab. prof. UŚ MIROSŁAW NAKONIECZNY

adres   Bankowa 9   40-007 Katowice
tel.   32 359 1174
fax   32 258 7737

profil badawczy

  • mechanizmy tolerancji i adaptacji bezkręgowców na stresy środowiskowe
  • biomarkery w ocenie ryzyka środowiskowego
  • procesy starzenia się zwierząt a stresy środowiskowe
  • fizjologia przewodu pokarmowego bezkręgowców
  • nanoekotoksykologia
  • plastyczność fenotypowa, zmiany epigenetyczne/genetyczne w selekcjonowanych liniach rozwojowych owadów (Spodoptera exigua i Acheta domesticus)