Katedra Genetyki


kierownik   prof. dr hab. IWONA SZAREJKO

adres   ul. Jagiellońska 28   40-032 Katowice
tel.   32 2009 559
fax   32 2009 361 (w Dziekanacie Wydziału)
facebook Katedra Genetyki WBiOŚ

profil badawczy

  • genetyczna i molekularna analizą zbóż
  • zastosowanie markerów molekularnych w mapowaniu genów
  • tworzenie map genetycznych
  • analiza różnorodności genetycznej w kolekcjach odmian jak i w populacjach naturalnych
  • genomika funkcjonalna modelowych i uprawnych gatunków roślin
  • biotechnologia roślin

 

najnowsze publikacje pracowników i doktorantów katedry

 

Robert H.S., Park C., Guitérrez C.L., Wójcikowska B., Pěnčík A., Novák O., Chen J., Grunewald W., Dresselhaus T., Friml J. and Laux T. 2018. Maternal auxin supply contributes to early embryo patterning in Arabidopsis. Nature Plants #NPLANTS-16112258B

Betekhtin A., Milewska-Hendel A., Chajec L., Rojek M., Nowak K., Kwasniewska J., Wolny E., Kurczynska E., Hasterok R. 2018. 5-Azacitidine Induces Cell Death in a Tissue Culture of Brachypodium distachyon. International Journal of Molecular Sciences 19(6): 1806

Gudys K., Guzy-Wrobelska J., Janiak A., Dziurka M.A., Ostrowska A., Hura K., Jurczyk B., Żmuda K., Grzybkowska D., Śróbka J., Urban W., Biesaga-Koscielniak J., Filek M., Koscielniak J., Mikołajczak K., Ogrodowicz P., Krystkowiak K., Kuczyńska A., Krajewski P., Szarejko I. 2018. Prioritization of candidate genes in QTL regions for physiological and biochemical traits underlying drought response in barley (Hordeum vulgare L.). Front. Plant Sci. 9:769.

Marzec M., Alqudah A.M. 2018. Key Hormonal Components Regulate Agronomically Important Traits in Barley. International Journal of Molecular Sciences, 19 (3): 795

Grzybkowska D., Morończyk J., Wójcikowska B., Gaj M.D. 2018. Azacitidine (5-AzaC)-treatment and mutations in DNA methylasegenes affect embryogenic response and expression of the genes that are involved in somatic embryogenesis in Arabidopsis. Plant Growth Regul. doi.org/10.1007/s10725-018-0389-1

Szurman-Zubrzycka M., Zbieszczyk J., Marzec M., Jelonej J., Chmielewska B., Kurowska M., Krok M., Daszkowska-Golec A., Guzy-Wrobelska J., Gruszka D., Gajecka M., Gajewska P. Stolarek M., Tylec P., Sega P., Lip S., Kudelko M., Lorek M., Gorniak-Walas M., Malolepszy A., Podsiadlo N., Szyrajew K., Keisa A., Mbambo Z., Todorovska E., Gak M., Nita Z., Orlowska-Job W., Maluszynski M. and Szarejko I. 2018. HorTILLUS – a rich and renewable source of induced mutations for forward/reverse genetics and pre-breeding programs in barley (Hordeum vulgare L.). Frontiers in Plant Science 9:216

Daszkowska-Golec A., Skubacz A., Sitko K., Słota M., Kurowska M., Szarejko I. 2018. Mutation in barley ERA1 (Enhanced Response to ABA1) gene confers better photosynthesis efficiency in response to drought as revealed by transcriptomic and physiological analysis. Environmental and Experimental Botany

Janiak A., Kwasniewski M., Sowa M., Gajek K., Żmuda K., Kościelniak J., Szarejko I. 2018. No Time to Waste: Transcriptome Study Reveals that Drought Tolerance in Barley May Be Attributed to Stressed-Like Expression Patterns that Exist before the Occurrence of Stress. Front. Plant Sci. 8: 2212. doi: 10.3389/fpls.2017.02212

Gruszka D., Janeczko A., Dziurk M., Pociecha E., Fodor J. 2017. Non-enzymatic antioxidant accumulations in BR-deficient and BR-insensitive barley mutants under control and drought conditions. Physiol Plantarum.  doi:10.1111/ppl.12674

Wójcik A.M., Nodine M.D., Gaj M.D. 2017. miR160 and miR166/165 contribute to the LEC2-mediated auxin response involved in the somatic embryogenesis induction in Arabidopsis. Front. Plant Sci., 8:2024. doi: 10.3389/fpls.2017.02024