Katedra Genetyki


kierownik   prof. dr hab. IWONA SZAREJKO

adres   ul. Jagiellońska 28   40-032 Katowice
tel.   32 2009 559
fax   32 2009 361 (w Dziekanacie Wydziału)
facebook Katedra Genetyki WBiOŚ

profil badawczy

  • genetyczna i molekularna analizą zbóż
  • zastosowanie markerów molekularnych w mapowaniu genów
  • tworzenie map genetycznych
  • analiza różnorodności genetycznej w kolekcjach odmian jak i w populacjach naturalnych
  • genomika funkcjonalna modelowych i uprawnych gatunków roślin
  • biotechnologia roślin

 

najnowsze publikacje pracowników i doktorantów katedry

 

Daszkowska-Golec A., Skubacz A., Kurowska M., Słota M., Swiergolik D., and Szarejko I. 2019. Methods for the Simple and Reliable Assessment of Barley Sensitivity to Abiotic Stresses During Early Development. In: Wendy A. Harwood (ed.), Barley, Humana Press, New York, NY, pp. 127-151.

Gruszka D. 2018. Crosstalk of the brassinosteroid signalosome with phytohormonal and stress signaling components maintains a balance between the processes of growth and stress tolerance. Int. J. Mol. Sci. 19: 2675. doi:10.3390/ijms19092675

Gruszka D., Janeczko A., Dziurka M., Pociecha E., Fodor J. 2018. Non-enzymatic antioxidant accumulations in BR-deficient and BR-insensitive barley mutants under control and drought conditions. Physiol. Plant. 163: 155-169. doi:10.1111/ppl.12674

Gajewska P., Janiak A., Kwasniewski M., Kędziorski P. and Szarejko I. 2018. Forward Genetics Approach Reveals a Mutation in bHLH Transcription Factor-Encoding Gene as the Best Candidate for the Root Hairless Phenotype in Barley. Front. Plant Sci. 9:1229. doi: 10.3389/fpls.2018.01229

Wójcikowska B., Botor B., Morończyk J., Wójcik AM., Nodzynski T., Karcz J. and Gaj MD. 2018. Trichostatin A triggers an embryogenic transition in Arabidopsis explants via an auxin-related pathway. Frontiers in Plant Science. doi: 10.3389/fpls.2018.01353

Wójcik AM., Mosiolek M., Karcz J., Nodine MD. i Gaj MD. 2018. Whole mount in situ localization of miRNAs and mRNAs during somatic embryogenesis in Arabidopsis. Frontiers in Plant Science. doi: 10.3389/fpls.2018.01277

Robert HS., Park C., Guitérrez CL., Wójcikowska B., Pěnčík A., Novák O., Chen J., Grunewald W., Dresselhaus T., Friml J. and Laux T. 2018. Maternal auxin supply contributes to early embryo patterning in Arabidopsis. Nature Plants #NPLANTS-16112258B. doi.org/10.1038/s41477-018-0204-z

Betekhtin A., Milewska-Hendel A., Chajec L., Rojek M., Nowak K., Kwasniewska J., Wolny E., Kurczynska E., Hasterok R. 2018.
5-Azacitidine Induces Cell Death in a Tissue Culture of Brachypodium distachyon. International Journal of Molecular Sciences 19(6): 1806.

Gudys K., Guzy-Wrobelska J., Janiak A., Dziurka M.A., Ostrowska A., Hura K., Jurczyk B., Żmuda K., Grzybkowska D., Śróbka J., Urban W., Biesaga-Koscielniak J., Filek M., Koscielniak J., Mikołajczak K., Ogrodowicz P., Krystkowiak K., Kuczyńska A., Krajewski P., Szarejko I. 2018. Prioritization of candidate genes in QTL regions for physiological and biochemical traits underlying drought response in barley (Hordeum vulgare L.). Front. Plant Sci. 9:769.

Marzec M., Alqudah AM. 2018. Key Hormonal Components Regulate Agronomically Important Traits in Barley. International Journal of Molecular Sciences, 19 (3): 795.