Katedra Genetyki


kierownik   prof. dr hab. IWONA SZAREJKO

adres   ul. Jagiellońska 28   40-032 Katowice
tel.   32 2009 559
fax   32 2009 361 (w Dziekanacie Wydziału)
facebook Katedra Genetyki WBiOŚ

profil badawczy

  • genetyczna i molekularna analizą zbóż
  • zastosowanie markerów molekularnych w mapowaniu genów
  • tworzenie map genetycznych
  • analiza różnorodności genetycznej w kolekcjach odmian jak i w populacjach naturalnych
  • genomika funkcjonalna modelowych i uprawnych gatunków roślin
  • biotechnologia roślin

 

najnowsze publikacje pracowników i doktorantów katedry


Janiak A., Kwasniewski M., Sowa M., Gajek K., Żmuda K., Kościelniak J., Szarejko I. 2018. No Time to Waste: Transcriptome Study Reveals that Drought Tolerance in Barley May Be Attributed to Stressed-Like Expression Patterns that Exist before the Occurrence of Stress. Front. Plant Sci. 8: 2212. doi: 10.3389/fpls.2017.02212

Gruszka D., Janeczko A., Dziurk M., Pociecha E., Fodor J. 2017. Non-enzymatic antioxidant accumulations in BR-deficient and BR-insensitive barley mutants under control and drought conditions. Physiol Plantarum.  doi:10.1111/ppl.12674

Wójcik A.M., Nodine M.D., Gaj M.D. 2017. miR160 and miR166/165 contribute to the LEC2-mediated auxin response involved in the somatic embryogenesis induction in Arabidopsis. Front. Plant Sci., 8:2024. doi: 10.3389/fpls.2017.02024

Chwialkowska K., Korotko U., Kosinska J., Szarejko I., Kwasniewski M. 2017. Methylation Sensitive Amplification Polymorphism sequencing (MSAP-Seq)—A method for high throughput analysis of differentially methylated CCGG sites in plants with large genomes. Front. Plant Sci. 8:2056. doi: 10.3389/fpls.2017.02056

Daszkowska-Golec A. 2017. Emerging roles of the nuclear Cap-Binding complex in abiotic stress responses. Plant Physiol. pp.01017.2017. doi: 10.1104/pp.17.01017

Biernacki M., Marzec M., Roick T., Pätz R., Baronian K., Bode R., Kunze G. 2017. Enhancement of poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) accumulation in Arxula adeninivorans by stabilization of production. Microb Cell Fact. 2017 Aug 17;16(1):144.
doi: 10.1186/s12934-017-0751-4

Skubacz A., Daszkowska-Golec A. 2017. Seed Dormancy: The complex process regulated by abscisic acid, gibberellins, and other phytohormones that makes seed germination work. In: Phytohormones - Signaling Mechanisms and Crosstalk in Plant Development and Stress Responses. Dr. Mohamed El-Esawi (Ed.) InTech.

Daszkowska-Golec A., Skubacz A., Marzec M., Slota M., Kurowska M., Gajecka M., Gajewska P., Płociniczak T., Sitko K., Pacak A., Szweykowska-Kulinska Z., Szarejko I. 2017. Mutation in HvCBP20 (Cap Binding Protein 20) adapts barley to drought stress at phenotypic and transcriptomic Llevels. Front. Plant Sci. 8:942. doi: 10.3389/fpls.2017.00942

Szarejko I., Szurman-Zubrzycka M., Nawrot M., Marzec M., Gruszka D., Kurowska M., Chmielewska B., Zbieszczyk J., Jelonek J., Maluszynski M. 2017. Creation of a TILLING Population in Barley After Chemical Mutagenesis with Sodium Azide and MNU. In: Biotechnologies for Plant Mutation Breeding: Protocols. Jankowicz-Cieslak J., Tai T.H., Kumlehn J., Till B.J. (Eds.) Springer Open, pp. 91-111.

Marzec M. 2017. Strigolactones and gibberellins: A new couple in the phytohormone world? Trends Plant Sci. 22:813-815.
doi: 10.1016/j.tplants.2017.08.001