Katedra Genetyki


kierownik   prof. dr hab. IWONA SZAREJKO

adres   ul. Jagiellońska 28   40-032 Katowice
tel.   32 2009 559
fax   32 2009 361 (w Dziekanacie Wydziału)
facebook Katedra Genetyki WBiOŚ

profil badawczy

  • genetyczna i molekularna analizą zbóż
  • zastosowanie markerów molekularnych w mapowaniu genów
  • tworzenie map genetycznych
  • analiza różnorodności genetycznej w kolekcjach odmian jak i w populacjach naturalnych
  • genomika funkcjonalna modelowych i uprawnych gatunków roślin
  • biotechnologia roślin

 

najnowsze publikacje pracowników i doktorantów katedry

 

Szurman-Zubrzycka M., Baran B., Stolarek-Jauszkiewicz M., Kwasniewska J., Szarejko I. and Gruszka D. 2019. The dmc1 mutant allows an insight into the DNA double-strand break repair during meiosis in barley (Hordeum vulgare L.) Frontiers in Plant Science 10: 761. doi: 10.3389/fpls.2019.00761

Jaskowiak J., Kwasniewska J., Milewska-Hendel A., Kurczynska E., Szurman-Zubrzycka M. and Szarejko, I. 2019. Aluminum alters the histology and pectin cel wall composition of barley roots. International Journal of Molecular Sciences 20: 3039. doi: 10.3390/ijms20123039

Tramantano, A., Jarc, L., Jankowicz-Cieslak, J., Hofinger, B., Gajek, K., Szurman-Zubrzycka, M., Szarejko, I., Ingelbrecht, I. and Till, B. 2019. Fragmentation of pooled PCR products for highly multiplexed TILLING. G3: Genes, Genomes, Genetics. doi: 10.1534/g3.119.400301

Gruszka D. 2019. Genetic and Molecular Bases of Brassinosteroid Metabolism and Interactions with Other Phytohormones. In: Brassinosteroids: Plant Growth and Development. Hayat S., Yusuf M., Bhardwaj R., Bajguz A. (eds.) Springer Nature Singapore Pte Ltd., pp. 219-249.

Daszkowska-Golec A., Skubacz A., Kurowska M., Słota M., Swiergolik D., and Szarejko I. 2019. Methods for the Simple and Reliable Assessment of Barley Sensitivity to Abiotic Stresses During Early Development. In: Wendy A. Harwood (ed.), Barley, Humana Press, New York, NY, pp. 127-151.

Gruszka D. 2018. Crosstalk of the brassinosteroid signalosome with phytohormonal and stress signaling components maintains a balance between the processes of growth and stress tolerance. Int. J. Mol. Sci. 19: 2675. doi: 10.3390/ijms19092675

Gruszka D., Janeczko A., Dziurka M., Pociecha E., Fodor J. 2018. Non-enzymatic antioxidant accumulations in BR-deficient and BR-insensitive barley mutants under control and drought conditions. Physiol. Plant. 163: 155-169. doi: 10.1111/ppl.12674

Gajewska P., Janiak A., Kwasniewski M., Kędziorski P. and Szarejko I. 2018. Forward Genetics Approach Reveals a Mutation in bHLH Transcription Factor-Encoding Gene as the Best Candidate for the Root Hairless Phenotype in Barley. Front. Plant Sci. 9:1229. doi: 10.3389/fpls.2018.01229

Wójcikowska B., Botor B., Morończyk J., Wójcik AM., Nodzynski T., Karcz J. and Gaj MD. 2018. Trichostatin A triggers an embryogenic transition in Arabidopsis explants via an auxin-related pathway. Frontiers in Plant Science. doi: 10.3389/fpls.2018.01353

Wójcik AM., Mosiolek M., Karcz J., Nodine MD. i Gaj MD. 2018. Whole mount in situ localization of miRNAs and mRNAs during somatic embryogenesis in Arabidopsis. Frontiers in Plant Science. doi: 10.3389/fpls.2018.01277