Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt


kierownik   prof. dr hab. PIOTR ŚWIĄTEK

adres   ul. Bankowa 9   40-007 Katowice
tel.   32 359 1820 lub 32 359 1342
fax   32 359 1318
poczta   piotr.swiatek@us.edu.pl

profil badawczy

rozwój wybranych narządów zwierząt bezkręgowych (pierścienice, stawonogi, niesporczaki) i kręgowców (ryby, gady)