Katedra Hydrobiologii


kierownik   prof. dr hab. MAŁGORZATA STRZELEC

adres   ul. Bankowa 9,   40-007 Katowice
tel.   32 359 1394 oraz 32 359 1411
poczta  

profil badawczy

  • ekologiczne uwarunkowania występowania wybranych grup makrobentosu (Oligochaeta, Hirudinea, Gastropoda) w antropogenicznych środowiskach wodnych Górnego Śląska i terenach przyległych
  • biologia i ekologia gatunków obcych mięczaków w faunie kraju ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych