Katedra Hydrobiologii


kierownik   prof. dr hab. MAŁGORZATA STRZELEC

adres   ul. Bankowa 9   40-007 Katowice
tel.   32 359 1274
poczta   malgorzata.strzelec@us.edu.pl

profil badawczy

  • ekologiczne uwarunkowania występowania wybranych grup makrobentosu (Oligochaeta, Hirudinea, Gastropoda) w antropogenicznych środowiskach wodnych Górnego Śląska i terenach przyległych
  • biologia i ekologia gatunków obcych mięczaków w faunie kraju ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych