Katedra Zoologii


kierownik   prof. dr hab. ALEKSANDER HERCZEK

adres   ul. Bankowa 9   40-007 Katowice
tel.   32 359 1425
fax   32 258 7982
poczta   zoologia@us.edu.pl

profil badawczy

  • badania bioindykacyjne zoocenotyczne, faunistyczne, zoogeograficzne, filogenetyczne i taksonomiczne w oparciu o wybrane grupy owadów z rzędu Hemiptera oraz Siphonaptera i Thysanoptera