Katedry, Pracownie

Rozmieszczenie Katedr w budynkach Wydziału

W budynku przy ul. Jagiellońskiej:

Katedra Anatomii i Cytologii Roślin
Katedra Biochemii
Katedra Biofizyki i Morfogenezy Roślin
Katedra Biologii Komórki
Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody
Katedra Fizjologii Roślin
Katedra Genetyki
Katedra Mikrobiologii
Pracownia Technik Mikroskopowych, w tym Laboratorium Mikroskopii Skaningowej

W budynku przy ul. Bankowej 9:

Katedra Ekologii
Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii
Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt
Katedra Hydrobiologii
Katedra Zoologii
Pracownia Dydaktyki Biologii

W Chorzowie przy ul. ul. 75-go Pułku Piechoty 1:

Pracownia Dokumentacji Botanicznej