Główne kierunki badawcze

Biotechnologia i biologia eksperymentalna roślin

opis kierunku badawczego i metody badawcze
granty (pdf)
publikacje 2013-2016 (pdf)

Biologia eksperymentalna, filogeneza i procesy rozwojowe u zwierząt

opis kierunku badawczego i metody badawcze 
granty (pdf)
publikacje 2013-2016 (pdf)