Koła Naukowe

Doktoranckie Koło Naukowe Biologów REEVOLUTION

działające przy Katedrze Zoologii

przewodniczący   dr Artur TASZAKOWSKI   ataszakowski@us.edu.pl
opiekun naukowy   prof. dr hab. Karina WIECZOREK   karina.wieczorek@us.edu.pl

Celem działalności Koła Biologów jest:

  • działalność popularyzatorska mająca na celu krzewienie wiedzy w dyscyplinie reprezentowanej przez Koło Biologów
  • umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych przez doktorantów i młodych pracowników naukowych
  • ułatwienie najlepszego startu zawodowego członkom Koła Biologów
  • pogłębianie wiedzy z zakresu najnowszych osiągnięć nauk biologicznych
  • rozwój osobowości członków Koła Biologów

Koła naukowe studentów I i II stopnia

Koło Naukowe Zoologów FAUNATYCY

logo KN FAUNATYCY

działające przy Katedrze Zoologii

przewodniczący   Adrian MASŁOWSKI   amaslowski@us.edu.pl
opiekun naukowy   dr hab. Łukasz DEPA   lukasz.depa@us.edu.pl

adres   Bankowa 9, 40-007 Katowice
poczta   faunatycy@us.edu.pl
facebook   faunatycy

Trochę o nas:
Na spotkaniach naszego Koła staramy się zobaczyć to, o czym większość czyta jedynie z książek – zdobywać i preparować materiały pomagające innym w poznawaniu zwierząt i ich budowy. Ponadto poznajemy ciekawych ludzi z innych ośrodków naukowych, przemierzamy bezdroża w poszukiwaniu dzikiej – fascynującej przyrody. Ochoczo przystępujemy również do popularyzacji działań związanych z Ochroną Fauny i przyrody w ogóle, oraz związanych z promocją naszego Wydziału i Uniwersytetu.
Zawsze jesteśmy chętni do współpracy i z radością powitamy nowych członków Koła.

 

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Przyrodników PLANETA

logo KN PLANETA

przewodniczący   Mariusz WIERZGOŃ   mwierzgon@us.edu.pl
opiekun naukowy   dr hab. prof. UŚ Zbigniew WILCZEK   zbigniew.wilczek@us.edu.pl
opiekun ds. merytorycznych   dr Wojciech ZARZYCKI   wzarzycki@us.edu.pl

adres   Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
poczta
   kn.planeta@gmail.com
facebook
   KNPlaneta

Trochę o nas:
Celem działalności Koła jest rozwijanie zainteresowań i różnorodnych pasji biologicznych jego członków, przez współpracę studentów o rozmaitych zainteresowaniach w obrębie nauk przyrodniczych. Przez uczestnictwo w wyjazdach terenowych i wspólnych projektach naukowych, członkowie Koła o różnych specjalnościach z zakresu nauk biologicznych, mają okazję do wymiany doświadczeń oraz poszerzania horyzontów wiedzy i nabycia praktycznych umiejętności. Realizowany przez Koło program obejmuje również działalność dydaktyczną realizowaną przy współpracy z innymi organizacjami i instytucjami o podobnym zakresie działania. Koło podejmuje inicjatywy edukacji ekologicznej i aktywnie uczestniczy w akcjach na rzecz środowiska przyrodniczego.

Koło działa w trzech sekcjach:

Sekcja Fizjologii Roślin IKNP PLANETA
przewodniczący   Mariusz WIERZGOŃ   mwierzgon@us.edu.pl
opiekun naukowy   dr Krzysztof SITKO   krzysztof.sitko@us.edu.pl

W ramach Sekcji prowadzimy badania związane ze stresem abiotycznym i biotycznym. Zgodnie z interdyscyplinarną naturą Koła, staramy się patrzeć na problemy całościowo, dlatego nasze badania zahaczają o dendrochronologię, ekotoksykologię czy anatomię roślin. Niemniej to fizjologia jest najważniejsza. Wykonujemy projekty krótko- i długoterminowe, w zaciszach laboratoriów, w szklanych ogrodach, na hałdach i na górskich szczytach. Współpracujemy z naukowcami z krajowych i europejskich ośrodków, do nauki podchodzimy poważnie, choć z dystansem i zawsze otwartym umysłem. Prawdopodobnie znajdziesz u nas to, czego szukasz w nauce.

Sekcja Ekologii IKNP PLANETA
przewodniczący   Mirosław WĄSIŃSKI   
opiekun naukowy   dr Wojciech ZARZYCKI, pok. B-106 (Jagiellońska 28), 

Nasza sekcja skupia ludzi zainteresowanych zróżnicowaną tematyką, nastawionych na poszerzanie swoich horyzontów. Znajdzie się u nas miejsce dla każdego studenta, niezależnie od kierunku. Skupiamy się przede wszystkim na badaniach terenowych.
Zakres działalności:
ekologia roślin * ekologia lasu * botanika * ornitologia * chiropterologia * ekoturystyka * turystyka górska * ochrona środowiska * fotografia przyrodnicza

Sekcja Mikrobiologii IKNP PLANETA
przewodniczący   Henry SHELONZEK
opiekun naukowy   dr Sławomir SUŁOWICZ   slawomir.sulowicz@us.edu.pl
                          mgr Sławomir BORYMSKI

Nasza sekcja skupia osoby zainteresowane szeroko rozumianą mikrobiologią, w tym bakteriami i drożdżami oraz ich zastosowaniem praktycznym.
Ważnym elementem prac Sekcji jest projekt BioWar, w ramach którego prowadzona jest izolacja unikalnych szczepów drożdży, w celu zastosowania w procesach fermentacji, ze szczególnym uwzględnieniem browarnictwa.

 

Koło Naukowe Kryminalistyki i Medycyny Sądowej TEMIDA

logo KN PLANETA

kierownik   Krzysztof CHYŻAK   kchyzak@us.edu.pl
opiekun naukowy   dr hab. Danuta WOJCIESZYŃSKA   danuta.wojcieszynska@us.edu.pl

adres   Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
poczta   knkims@us.edu.pl

Trochę o nas:
Głównym celem Koła Naukowego Kryminalistyki i Medycyny Sądowej „Temida” jest poszerzanie wiedzy z zakresu kryminalistyki i nauk jej pokrewnych. Szczególnie skupiamy się na daktyloskopii, traseologii i badaniach śladów biologicznych. Na naszych spotkaniach uczymy się pracy z materiałem dowodowym różnego typu. Współpracujemy z programem Projektor w ramach którego prowadzimy zajęcia ze szkołami gimnazjalnymi i licealnymi województwa śląskiego, oraz z Katedrą Medycyny Sądowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jeżeli ciekawi Cię tematyka naszych spotkań, serdecznie zapraszamy. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie www Koła oraz w naszej gablocie przy Dziekanacie Wydziału.