Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

ul. Jagiellońska 28, 40-032 KATOWICE
tel.   32 255 58 73, 32 2009 461
fax   32 2009 361
poczta   biologia@us.edu.pl

Dziekanaty poszczególnych kierunków

Rzecznik prasowy Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ

dr hab. Edyta Sierka, Prodziekan ds. Współpracy z Otoczeniem i Promocji
tel.    32 2009 557
poczta edyta.sierka@us.edu.pl

Rzecznicy Prasowi Katedr

Katedra Anatomii i Cytologii Roślinprof. dr hab. Robert Hasterok

Zakład Biologii Komórkiprof. dr hab. Ewa Kurczyńska

Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii  - dr hab. Agnieszka Babczyńska

Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt - dr hab. Magdalena Rost-Roszkowska, prof. UŚ

Katedra Hydrobiologii

Katedra Zoologii – dr Łukasz Depa

Administrator sieci wydziałowej

dr Jacek Pietrakowski
tel.   32 2009 356

Opieka nad serwisem www

mgr Maria Palowska maria.palowska@us.edu.pl
mgr Jerzy Karczewski (tel. 32 2009 371)

przesyłanie informacji do zamieszczenia na stronie oraz innych spraw dotyczących wydziałowej strony internetowej na adres: wbios@us.edu.pl