Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

ul. Jagiellońska 28, 40-032 KATOWICE
tel.   32 255 58 73,
poczta   biologia@us.edu.pl

Dziekanaty poszczególnych kierunków

Rzecznik prasowy Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ

dr hab. Edyta Sierka, Prodziekan ds. Współpracy z Otoczeniem i Promocji
tel.    32 2009 557
poczta edyta.sierka@us.edu.pl

Rzecznicy Prasowi Katedr

Katedra Anatomii i Cytologii Roślinprof. dr hab. Robert Hasterok

Zakład Biologii Komórkiprof. dr hab. Ewa Kurczyńska

Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii  - dr hab. Agnieszka Babczyńska

Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt - dr hab. Magdalena Rost-Roszkowska, prof. UŚ

Katedra Hydrobiologii

Katedra Zoologii – dr Łukasz Depa

Administrator sieci wydziałowej

dr Jacek Pietrakowski
tel.   32 2009 356

Opieka nad serwisem www

mgr Jerzy Karczewski (tel. 32 2009 371)

przesyłanie informacji do zamieszczenia na stronie oraz innych spraw dotyczących wydziałowej strony internetowej na adres: wbios@us.edu.pl