Pracownia Technik Mikroskopowych

Laboratorium Mikroskopii Skaningowej


prowadząca dr JAGNA KARCZ

adres   Jagiellońska 28,   40-032 Katowice
tel.   32 2009 374, 32 2009 365
fax   32 2009 361 (w Dziekanacie Wydziału)
poczta jagna.karcz@us.edu.pl
strona własna

profil badawczy

 

Laboratorium uczestniczy w projektach naukowych Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska poprzez wykonywanie badań z wykorzystaniem techniki skaningowej mikroskopii elektronowej z mikroanalizą rentgenowską wraz z pełną interpretacją wyników. Laboratorium współpracuje z jednostkami spoza Wydziału i Uniwersytetu oraz realizuje szereg projektów edukacyjnych dla studentów i uczniów.
W 2012 roku Laboratorium zostało wyposażona w ultra wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi UHR FE-SEM SU 8010.