Erasmus +

Wydziałowy Koordynator ERASMUS +
dr hab. ALINA KAFEL
tel
.   32 359 12 60
e-mail:   alina.kafel@us.edu.pl
godziny konsultacji:   poniedziałek 11.00 - 13.00

Sekretariat:
Małgorzata Scheiki
Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii:
adres:   ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice
pokój:   305 (III piętro)
tel.   32 359 11 74
tel/fax:   32 258 77 37
e-mail:   malgorzata.scheiki@us.edu.pl

Wszelkie informacje są dostępne na stronie http://socrates.us.edu.pl oraz u koordynatora Erasmus +

UWAGA !!

STUDIA i PRAKTYKI ZAGRANICZNE z ERASMUS+
DODATKOWA REKRUTACJA

Ze względu na niewykorzystane środki na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe pracowników Uniwersytetu Śląskiego oraz na wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+ z roku 2017 możliwe jest kwalifikowanie się na takie wyjazdy na trochę zmienionych zasadach.

Wyjazdy finansowane z tej puli mogą odbywać się tylko do dnia 31 maja 2019 więc osoby zainteresowane takim wyjazdem proszę o zapoznanie się z odpowiednimi dokumentami.

Zachęcam Państwa, pracowników Uniwersytetu i studentów do tej formy aktywności naukowej i dydaktycznej.

Prodziekan ds nauki i współpracy z zagranicą
prof. dr hab. Piotr Świątek

 

uzupełniająca rekrutacja na studia w ramach ERASMUS PLUS w roku akademickim 2018-2019

uzupełniająca rekrutacja na wyjazdy pracowników - info

wyjazdy pracowników UŚ za granicę w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) - wymagania formalne dotyczące kwalifikacji i realizacji wyjazdów

wyjazdy peracowników UŚ za granicę w celu uczestnictwa w szkoleniu (STT) - wymagania formalne dotyczące kwalifikacji i realizacji wyjazdów