"Małe granty" i "Mobilność Kadry"

Na podstawie zarządzeń JM Rektora nr 168 i 169 z dnia 17 listopada 2017 r. został ogłoszony nabór wniosków w ramach programów "Małe granty" i "Mobilność Kadry".

 

Dokumenty zatwierdzone przez Radę Wydziału WBiOŚ:

Zasady konkursu "Małe granty"

Regulamin programu "Mobilność Kadry"

 

Dokumenty do wypełnienia:

Wniosek o finansowania małego grantu

Ankieta uczestnika programu „Mobilność kadry”

 

Podpisane wnioski należy składać u Pani Kierownik Dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie 16 marca 2018 r.