Monografie

2014

Brzeg A., Wika S. 2014. Termofilne ziołorośla okrajkowe z klasy Trifolio-Geranietea sanguinei Th. Müller 1962 na obszarze środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wydanie II poprawione Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Będzin 1-180 (ISBN: 978-83-941052-1-1). (20 pkt)

Marcisz J., Wika S. 2014. Roślinność gminy Suszec i okolic w warunkach oddziaływania KWK "Krupiński" (Płaskowyż Rybnicki i Kotlina Oświęcimska). Wydział NoZ, BiOŚ UŚ. Sosnowiec - Katowice, 1-165.( ISBN: 978-83-61644-44-6). (20 pkt)

Pilarczyk S., Walczak M., Trela J., Gorczyca J. 2014. Zgrupowania piewików (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) wybranych zbiorowisk roślinnych Babiogórskiego Parku Narodowego. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda , Tom: 21: 120 ISBN: PL ISSN 0068-466X; ISBN 978-83-88880-98-8) (pkt  20)

Serafiński W., Strzelec M., Krodkiewska M. 2014. Inwazje biologiczne w środowiskach słodkowodnych. Wybrane zagadnienia. Skrypt dla studentów I i II stopnia na kierunkach Biologia i Ochrona Środowiska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ,1- 99. ISBN 978-83-8012-228-4. (20 pkt)

Stalmachová B., Sierka E. 2014. Managed succession in reclamation of post-mining landscape. Technická univerzita v Košiciach, 1. Vyd., Košice. Ss.85. (ISBN 978-80-553-1852-3). Angielski. ( 25 pkt)

Trela J., Herczek A.2014. The zoocenotic structure of aphids (Hemiptera, Sternorrhyncha, Aphidomorpha) in the selected plant comunnities of the Landscape Park “Cistercian Landscape Compositions of the Great Rudas” Katowice, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach z/s w Będzinie. Agencja Reklamowo-Wydawnicza Studio B&W. ISBN: 978-83-941052-0-4 (pkt 25)

Urbisz Alina, Urbisz Andrzej. 2014. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Rybniku. (Distribution atlas of vascular plants in Rybnik.). Katowice. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. 118. Monografia dwujęzyczna polski/angielski ISBN: 978-83-925142-9-9 (25 pkt)

Urbisz Andrzej, Urbisz Alina. 2014. Rośliny naczyniowe Rybnika. (Vascular plants of Rybnik.). Katowice. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. 1-249. Monografia dwujęzyczna polski/angielski. ISBN: 978-83-925142-2-0 (25 pkt)

Walczak Marcin, Wojciechowski Wacław, Depa Łukasz, 2014. Planhoppers and leafhoppers (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) of Częstochowa. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Bytom, 1-110.   ISSN: PL 0867-1966; PL ISBN: 978-83-88880-99-5 (25 pkt)

2013

Bielańska-Grajner I., Ejsmont-Karabin J., Iakovenko N. 2013. Wrotki Rotifera Bdelloidea Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 1-128 (20 pkt)

Kompała-Bąba A. 2013. Abiotic and biotic factors affecting the diversity of ruderal vegetation (Silesian Upland Poland). Sorus. Poznań, 1-182 (25 pkt)

Sierka E., Ciepał R. (red.) 2013. Innowacyjność kształcenia w zakresie ochrony środowiska Wydawnictwo UŚ, Katowice. 1- 175. (20 pkt)