Noc Biologów 2015

 

IV Ogólnopolska Noc Biologów już za nami!

9 stycznia 2015 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się kolejna edycja Nocy Biologów. Hasłem przewodnim tegorocznej akcji było „Ze światłem za pan brat”.

Honory patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś i Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko.

 

Tegoroczne zainteresowanie wydarzeniem przerosło nasze oczekiwania. Wśród odwiedzających nasz Wydział przeważały zorganizowane grupy młodzieży szkolnej, ale również uczestnicy indywidualni, w tym Ci, którzy odwiedzają nas co roku. Uczestnicy IV Nocy Biologów mieli możliwość uczestniczenia w 11 wykładach, 18 warsztatach, 16 laboratoriach, 5 pokazach, 5 wystawach, i 8 konkursach – w sumie zaproponowaliśmy 3150 miejsc dla wszystkich jednostek tematycznych, w tym 1500 miejsc na wykładach. Ponad 850 osób dokonało rezerwacji na wszystkie zajęcia warsztatowe, laboratoryjne, pokazy i konkursy. Pozostali uczestnicy wzięli udział w wykładach i innych zajęciach bez rezerwacji.

Partnerami Nocy Biologów 2015 byli:

Śląski Ogród Zoologiczny, Śląski Ogród Botaniczny, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, młodzież z Akademii Młodych Naukowców Lykeion, Fabryka Kreatywności.

Sponsorami wydarzenia byli:

Polskie Towarzystwo Botaniczne, Meranco, Eppendorf Poland, Wydawnictwo Kubajak, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Pro-Moto. Wsparli nas również: Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych, Dział Promocji Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytet Śląski „Dzieci” oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Przekazujemy podziękowania partnerom za udział w Nocy Biologów 2015 oraz sponsorom za przekazane materiały, rozdane jako nagrody w quizach i konkursach.

Noc Biologów 2015 odbyła się dzięki zaangażowaniu Pracowników, Doktorantów, Studenckich Kół Naukowych, Studentów oraz pracowników administracyjnych naszego Wydziału - bardzo dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas!

Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Nocy Biologów na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w styczniu 2016! 

dr hab. Jolanta Kwaśniewska,
Wydziałowy Koordynator Nocy Biologów 2015

dr hab. Mariola Krodkiewska,
zastępca Wydziałowego Koordynatora Nocy Biologów 2015

dr Edyta Sierka,
Prodziekan ds. Współpracy z Otoczeniem i Promocji

relacja fotograficzna

 

NOC BIOLOGÓW 2015
pod hasłem
Ze światłem za pan brat

strona ogólnopolska Nocy Biologów

Koordynator na naszym Wydziale
dr hab. Jolanta Kwaśniewska
(Katedra Anatomii i Cytologii Roślin)

Komitet Organizacyjny, koordynatorzy z Katedr i Studenckich Kół Naukowych

kontakt: nocbiologow@us.edu.pl

PROGRAM szczegółowy

 

Noc Biologów 2015 - sponsorzy i partnerzy