Noc Biologów 2016

 

V Ogólnopolska Noc Biologów w Katowicach

15 stycznia 2016 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego odbyła się kolejna, jubileuszowa V Noc Biologów. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji Nocy Biologów było „Odkrywamy kod natury”.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli:
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
i Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko.

Pod wieloma względami tę edycję można uznać za wyjątkową. Przygotowano imponującą liczbę zajęć - ponad 70 - o zróżnicowanej tematyce oraz formie realizacji.
Uczestnicy V Nocy Biologów mieli możliwość uczestniczenia w 11 wykładach, 19 warsztatach, 19 laboratoriach, 6 pokazach, 7 wystawach oraz 9 konkursach – w sumie zaproponowaliśmy 4200 miejsc w ramach wszystkich jednostek tematycznych, w tym aż 2400 miejsc na wykładach.
Zapisy na zajęcia zostały uruchomione 9 grudnia 2015 r. o godzinie 12.00, już osiem minut później nie było wolnych miejsc. Na zajęcia warsztatowe, laboratoryjne, pokazy i konkursy zarejestrowała się rekordowa liczba uczestników, aż 1100 osób. Pozostali uczestnicy wzięli udział w wykładach i innych zajęciach dostępnych bez rezerwacji.
Strona wydarzenia Nocy Biologów na Facebooku została wyświetlona ponad 2200 razy, a link z Nocą Biologów dotarł do 32000 osób!

Partnerami Nocy Biologów 2016 byli:
Śląski Ogród Botaniczny, Fabryka Kreatywności, Doświadczalnia, Śląski Ogród Zoologiczny, Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu, młodzież z Akademii Młodych Naukowców Lykeion, Centrum Edukacji Ekologicznej Pałac Młodzieży – Katowice, Śląska Izba Turystyki.

Organizację imprezy wspierali sponsorzy:
Sklep biegacza, ENBIO, Eurx, Roche, Playmobil, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, MMG FLAG, Polgen, IF Loftpark, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie, Laboratorium, Syngen, HP, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, HAM, Alpin sport, Solidarność UŚ, ZNP UŚ, Elamed, Wydawnictwo Kubajak. Wsparli nas również: Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Składamy podziękowania partnerom za udział w Nocy Biologów 2016 oraz sponsorom za przekazane materiały, rozdane uczestnikom wydarzenia jako nagrody za aktywny udział w quizach i konkursach.

Noc Biologów 2016 odbyła się dzięki wielkiemu zaangażowaniu Pracowników, Doktorantów, Studenckich Kół Naukowych, Studentów oraz pracowników administracji naszego Wydziału - bardzo dziękujemy za interesujące i inspirujące pomysły, zaangażowanie i poświęcony czas!

Podziękowania kierujemy również do rzecznika prasowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Pana Jacka Szymika-Kozaczko, za propagowanie informacji o Nocy Biologów w mediach lokalnych i ogólnopolskich.

Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Nocy Biologów na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w styczniu 2017! 

dr Barbara Wójcikowska,
Wydziałowy Koordynator Nocy Biologów 2016

dr Łukasz Chajec,
zastępca Wydziałowego Koordynatora Nocy Biologów 2016

dr hab. Edyta Sierka,
Prodziekan ds. Współpracy z Otoczeniem i Promocji

 

galeria zdjęć

 

 

NOC BIOLOGÓW 2016
pod hasłem
Odkrywamy kod natury

strona ogólnopolska Nocy Biologów

Koordynator na naszym Wydziale
dr Barbara Wójcikowska
(Katedra Genetyki)

Komitet Organizacyjny, koordynatorzy z Katedr i Studenckich Kół Naukowych

kontakt: nocbiologow@us.edu.pl

PROGRAM szczegółowy

PARTNERZY i SPONSORZY
Noc Biologów 2016, partnerzy i sponsorzy